CDA Wethouder gemeente Losser

 

Harry Nijhuis

 

Wethouder

 

E-mailadres: h.nijhuis@losser.nl

Tel. (053) 537 72 83

Portefeuille:

• 1e loco
• Financiën, belastingen, inkoop en aanbesteding, bedrijfsvoering
• RO, Landinrichting, vergunningverlening, invoeren Omgevingswet
• Landbouw
• Cultureel erfgoed
• Werk en Inkomen (+SW)
• Economische zaken/Recreatie en toerisme
• Sport en Cultuur
• Contactwethouder Losser