Bruisend Losser

Heeft u het gezien afgelopen zaterdag? Alle activiteiten die in Losser georganiseerd werden in het kader van Halloween en de reguliere activiteiten als de Boerenmarkt? Losser bruist, het mag gezegd worden. En dat geldt voor de gemeente Losser in zijn geheel. In veel plattelandsgebieden staat de leefbaarheid onder druk en dat geldt helaas ook voor Losser, maar wij laten met zijn allen wel zien dat dit tij gekeerd kan worden. Naar de toekomst toe spelen ook de Kulturhusen een steeds belangrijker rol hierin.

Na het Kulturhus in De Lutte (Erve Boerrigter) en Kulturhus ’t Trefhuus in Overdinkel is begin volgend jaar het Kulturhus in Losser een feit. De gemeente Losser, die zich eerder profileerde als een parelsnoer met De Dinkel als verbindend element tussen de plaatsen, is aan zet om ook de parel Losser met het Kulturhus en het nog vorm te geven plein daarvoor de glans te geven die het verdient.

Na de opening krijgt het Kulturhus de functie van een soort dorpshuis. We kunnen er terecht voor allerlei soorten informatie of het lenen van een boek, maar ook voor een kop koffie en een ontmoeting met plaatsgenoten. Wij vinden hier dan onder andere de VVV, de afdeling Burgerzaken van de gemeente Losser, de bibliotheek, de Politie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Door de gezamenlijke huisvesting is geborgd dat deze organisaties lokaal aanwezig en persoonlijk benaderbaar blijven.

Het Kulturhus-concept brengt dus veel meer dan een verzamelgebouw voor verschillende organisaties. De bedoeling is een proces te starten dat vooral ook mensen samenbrengt waardoor de leefbaarheid binnen Losser en de onderlinge betrokkenheid van de Lossernaren wordt vergroot. Een culturele en educatieve organisatie waar men kan ontmoeten, ontspannen, beleven en leren. In die zin ook een schakel tussen de vrijwilligers, verenigingen en organisaties die Losser maken wat het is.

Het Kulturhus als verbindende schakel, als het cement van de Losserse samenleving. Want willen wij niet ook graag dat we elkaar weer leren te vinden en elkaar proberen te helpen waar dat nodig is? Willen wij niet dat we met zijn allen de schouders eronder zetten om Losser een fijne plaats te maken om te leven en onze kinderen te laten opgroeien? Daar moeten we voor gaan.

Ik hoop dat iedereen uit Losser het Kulturhus als ontmoetingsplek zal vinden en dat we met zijn allen ervoor kunnen zorgen dat het ook daarbinnen en op het plein ervoor bruist.

Jeroen Renard
Raadslid CDA gemeente Losser
j.renard@losser.nl