Samenwerking

Het CDA wil dus geen opsplitsing van de gemeente Losser, maar samenwerking met andere gemeenten, zowel wat betreft dienstverlening als op bestuurlijk vlak. Daarbij valt te denken aan o.a. personeelszaken, salarisadministratie en juridische zaken.