Verkeersveiligheid

Voor een veilige en leefbare gemeente zijn een aantal aspecten van het grootste belang. Hierin past verkeersveiligheid en de bestrijding en preventie van criminaliteit. Gerichte voorlichting en controle zijn hier van groot belang. Voor een veilige school- en woonomgeving is meer blauw op straat noodzakelijk met daarbij een stringent handhavingsbeleid.