Vrijwilligerswerk

Leefbaarheid betekent ook zorg voor elkaar. Zorg voor ouderen die dreigen te vereenzamen. Betrek mensen bij de samenleving. Vrijwilligers vervullen hierbij een ontzettend belangrijke functie. Zonder deze vrijwilligers kan een gemeente Losser niet draaien. Daarom vindt het CDA ondersteuning en erkenning van het vrijwilligerswerk door de gemeente, van het allergrootste belang.