Zelfstandige gemeente

De zelfstandigheid van de gemeente Losser is al jaren onderwerp van gesprek. Zelfstandigheid is voor het CDA geen doel op zich. Het gaat immers om de levensvatbaarheid van onze gemeente. Het CDA wil behoud van het plattelands- en dorpskarakter en is daarbij van mening dat dit beter in eigen regie tot haar recht komt dan wanneer de gemeente wordt opgesplitst en onderdeel wordt van grotere gemeenten.