Waar staan we voor?

Wij staan aan het begin van een nieuw tijdperk met nieuwe kansen en nieuwe vragen.
Het CDA wil oog hebben voor de veranderende omstandigheden.
Daarom heeft een speciale commissie zich gebogen over een actualisering van de politieke overtuiging van het CDA.

Het  Program van Uitgangspunten volgt niet de traditionele indeling in werkterreinen van de overheid.
Het gaat daarentegen uit van de thema’s die de komende jaren grote aandacht zullen vragen.
Dat is op de eerste plaats de democratie, als verworvenheid en opdracht.
Ten tweede is dat alles wat met veiligheid en recht te maken heeft.

Ten derde zal het gaan om de inbreng van vrouwen en mannen in werk en welzijn.
Ten vierde verdient het milieu bijzondere behandeling. En ten vijfde behandelt het Program van Uitgangspunten
het streven naar een cultuur van verantwoordelijkheid.

Klik op onderstaande hyperlink om het CDA Program van Uitgangspunten te openen.

Program van Uitgangspunten CDA