Algemene Ledenvergadering van het CDA Losser

Geacht CDA-lid,

Namens het Algemeen Bestuur van het CDA Losser nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van het CDA Losser woensdag 22 januari a.s. aanvang 20.00 uur in Erve Boerrigter te De Lutte.

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Verslag Algemene Vergadering 31 oktober 2018
4. Jaarverslag secretaris 2019 en jaarverslag penningmeester 2019
5. Verslag kascontrole commissie
6. Verslag fractie
7. College mededelingen
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Ervencoaches spreken

U bent van harte welkom tevens wordt er een nieuwjaarsborrel gedronken

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van het CDA Losser
John van Alstede wnd voorzitter
Jose Olde Rikkert-Punt, wnd secretaris