Taakverdeling CDA-Vechtstromen:

Dichtbij kiezers – Water, voor nu en later!

De fractie CDA-Vechtstromen heeft na de afronding van de formatiefase van het DB en de vaststelling van het Bestuursakkoord ook binnen de fractie de functies vastgesteld en de taken verdeeld. Als fractie-ondersteuner is mevrouw Jose Seijger uit Oldenzaal bereid gevonden. Zij is inmiddels ook officieel geïnstalleerd om de komende periode mee te draaien. Binnen de fractie zijn de volgende functies en aandachtsvelden verdeeld:

• Wim Stegeman, Dagelijks Bestuur Vechtstromen: portefeuille beheer en onderhoud watersysteem,
waterveiligheid, ecologie en biodiversiteit, Financiën.
• Freek Ensink, CDA fractie voorzitter, Bestuur & Organisatie; waterketen.
• Ellen Hemmers, secretariaat, Bestuur & Organisatie; waterketen.
• Johan Arkink, vice-fractievoorzitter, beheer en onderhoud watersysteem.
• Jose Seijger, penningmeester, waterketen.
• Couzijn Bos, PR en publiciteit, beheer en onderhoud watersysteem.

De functies van secretaris en vice-fractievoorzitter zullen in de komende periode jaarlijks rouleren tussen Johan, Ellen en Couzijn. CDA Vechtstromen wil in deze bestuursperiode duidelijke communicatie bevorderen en contacten onderhouden met de achterban, zowel met kiezers als leden, via de CDA-afdelingen als ook via de lokale CDA gemeenteraadsfracties, Provinciale Staten en wethouders en gedeputeerden.

Hiervoor is de volgende regionale verdeling afgesproken als contactpersoon en aanspreekpunt:

• Wim Stegeman: CDA-Overijssel- Rijssen/Holten; Wierden; Hellendoorn.
• Freek Ensink: CDA- Drenthe- Coevorden- Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Borger-Odoorn; De Wolden.
• Ellen Hemmers: Haaksbergen; Enschede; Berkelland; Hof van Twente.
• Johan Arkink: Dinkelland; Tubbergen; Borne.
• Jose Seijger: Oldenzaal; Hengelo; Losser.
• Couzijn Bos: Twenterand; Hardenberg; Almelo; Ommen.

Voor het ingaan van de zomer vakantie gaat het Algemeen Bestuur met elkaar het gesprek aan rondom vormgeving van de vergaderstructuur in de komende bestuursperiode. In de AB vergadering van 10 juli a.s. wordt daarover een besluit genomen, waarna verdere informatie volgt.