Bergopwaarts

Column door Ellen Visschedijk-ten Veldhuis in de Week van Losser – januari 2015

Mijn naam is Ellen Visschedijk-ten Veldhuis, 50 jaar, geboren in Oldenzaal en sinds 1986 woonachtig in De Lutte. In 2003 ben ik weduwe geworden van Hans Visschedijk. Samen hebben we 5 kinderen gekregen: 4 dochters en 1 zoon. Na zijn overlijden volgde een zware en heel drukke tijd, waarin ik ook van onze zaak afscheid heb genomen. Inmiddels ben ik, samen met mijn kinderen (nu 19,18,16 en 15 jaar (een tweeling) oud), al weer heel wat jaren gelukkig met mijn huidige partner, Ben Scheper.

Ik heb altijd belangstelling voor het openbaar bestuur en de politiek gehad. Na het vwo ben ik dan ook bestuurskunde gaan studeren. Tijdens die studie ben ik al lid geworden van het CDJA en provinciaal actief geweest. Ik ben lid geworden omdat het CDA een brede volkspartij is die de mens in relatie tot de ander centraal stelt. Dat is voor mij waar het om gaat. Niet de markt of de overheid, maar de samenleving met haar eigen kracht staat voorop. Het CDA streeft naar een gemeenschap die bruist van energie. Een gemeenschap waarin sprake is van een actief verenigingsleven, een gezond bedrijfsleven, maar ook van onderlinge betrokkenheid van mensen in dorpen en buurten.

Tijdens het vele bestuurswerk dat ik heb gedaan (o.a. VVV, kerkbestuur, schoolbestuur) heb ik in de praktijk gemerkt dat in de gemeentelijke politiek veel besluiten worden genomen die ons direct raken. Ik zag in onze gemeente dingen waaraan ik me ergerde of waarvan ik vond dat ze anders en beter konden. Toen ik in 2010 werd gevraagd om me kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap heb ik dan ook ‘ja’ gezegd. Het is gemakkelijk om te zeuren langs de zijlijn, maar als je dan de kans krijgt er iets aan te doen moet je die ook pakken en verantwoordelijkheid durven nemen, vind ik.

Inmiddels ben ik begonnen aan mijn tweede termijn en tevens fractiesecretaris en bestuurslid van de Regio Twente geworden. Ondanks het feit dat het raadswerk veel tijd kost heb ik geen spijt van mijn beslissing in 2010. Onze gemeente heeft zware jaren achter de rug, maar we zien eindelijk, dankzij de inspanning van velen, weer een voorzichtig herstel en dat doet goed. Het komende half jaar van 2015 zullen we nog een aantal belangrijke onderwerpen moeten behandelen. Ook zal duidelijk worden of de decentralisaties in onze gemeente goed zijn geland. Ik hoop dat we aan het eind van dit jaar kunnen zeggen dat de gemeente Losser eindelijk uit ‘de bijstand’ is en het verder bergopwaarts gaat met onze mooie gemeente. Het is ieders inzet meer dan waard!

Ellen Visschedijk-ten Veldhuis.