Frisse kijk

Column door Gerben Keujer in de Week van Losser – december 2014

Geboren in Losser, opgegroeid in Overdinkel. Getrouwd en 35 jaar oud. Psycholoog met een eigen praktijk, tamboer-maitre bij Concordia, bestuurslid van stichting BBN.

Sinds maart zit ik in de gemeenteraad voor de CDA-fractie.
Een politieke kleur die soms weleens bij anderen de spreekwoordelijke wenkbrauwen doet fronsen. Want een jonge kerel, die niet in de agrarische sector zit en die notabene getrouwd is met een man, zou je toch niet zo snel associëren met het CDA, toch?
Wat mij betreft oude vooroordelen. Waarom zou het CDA bij uitstek een partij zijn voor agrariërs of voor traditionele Christelijke gezinnen? Wat mij juist aanspreekt is dat het CDA juist een middenpartij is. Een club die staat voor diegene die het niet alleen kan en een steuntje in de rug nodig heeft, maar ook voor de mens die zijn eigen boontjes kan doppen. Daarbij staat verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen en de generaties die na ons komen voorop.

En zo probeer ik zelf ook in het leven te staan. Zeuren, maar vervolgens daarin blijven hangen past niet bij mij.
Dat voelen van die verantwoordelijkheid heeft dan ook gemaakt dat ik de politiek ben ingegaan. Handen opstropen en mee willen beslissen!
Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Soms zegt je gevoel het een, maar zegt je verstand het andere. Beslissingen hebben consequenties en soms moet je beslissingen nemen die niet leuk zijn om erger te voorkomen. Ik heb zelf gemerkt dat het dan toch verstandig is om goed te luisteren naar de ervaren rotten. Tja, “wat leu wilt mangs hoger driet’n as ze ’t gat hebt zit’n” en dat geldt soms ook voor mij…

Natuurlijk is het erg belangrijk dat er ervaren mensen in de gemeenteraad zitten. Maar jonge mensen met een frisse kijk op de wereld zijn net zo van belang. En dat mis ik helaas wel een beetje in deze raad. Tijdens vergaderingen kijk ik geregeld naar de ‘tribune’ in onze raadszaal en heel af en toe zit daar dan een jongere. Enerzijds lucht dat wat op, (“gelukkig d’r zit er een”) en anderzijds doet mij dit temeer beseffen dat politiek niet leeft en al helemaal niet bij de jongere.

Ik denk dat het daarom onze taak is om deze periode eens te onderzoeken hoe dat komt. Hoe bereiken we de jongeren van onze gemeente en hoe kunnen wij ze op een zo goed mogelijke wijze betrekken bij het vormen van beleid. Immers, zij zijn onze toekomst!
Voor het nieuwe jaar wens ik de Losserse politiek dan ook frisse wind toe. Jonge mensen die zich verbonden voelen met de gemeente, maar ook goed weten wat er zich buiten de gemeentegrens afspeelt. En die af en toe de durf hebben om op de tribune te gaan zitten.

Ik wens u een fijn uiteinde en een voorspoedig 2015 toe.

Gerben Keujer