Harry Nijhuis beëindigt raadslidmaatschap

LOSSER – Harry Nijhuis beëindigt zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Losser. De vacante plek in de CDA-fractie wordt ingevuld door Gerry Waanders uit Losser, de eerstvolgende op de kieslijst.

Harry Nijhuis was de afgelopen vier jaar voor het CDA wethouder in het Losserse college. Zijn partij keert echter niet terug in de nieuwe coalitie. Dat betekent dat hij zich wil oriënteren op zijn toekomst. Daarbij mag een raadslidmaatschap naar zijn mening geen belemmering zijn. Nijhuis was bij de laatste verkiezingen lijsttrekker. “We hebben een goede campagne gevoerd en een mooi verkiezingsresultaat behaald. Met zes zetels zijn we een grote fractie in de Losserse gemeenteraad en met afstand de tweede partij. In die zin voel ik ook loyaliteit en verantwoordelijkheid richting mijn Losserse CDA-afdeling. Voor mij aanleiding om actief te blijven, alleen niet in de frontlinie maar op de achtergrond. Daarnaast heb ik een groot vertrouwen in de huidige fractie- en commissieleden. Een club van mensen in een mooie mix van ervaring en nieuw bloed, die midden in de samenleving staat met een grote diversiteit aan kennis en kunde en als enige alle kernen van onze gemeente in de raad vertegenwoordigt”, aldus Nijhuis. Het CDA gemeente Losser dankt Harry Nijhuis voor zijn verdienstelijke inzet als wethouder. De CDA-fractie neemt nog een besluit over de invulling van het fractievoorzitterschap.