Harry Nijhuis lijsttrekker CDA gemeente Losser

Harry Nijhuis is gisteravond door de Algemene Ledenvergadering van het CDA gemeente Losser met algemene stemmen gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.
Nijhuis was de enige voorgedragen kandidaat.

“Harry Nijhuis heeft bewezen de juiste man op de juiste plaats te zijn”, aldus de vertrouwenscommissie. Hij is niet alleen een betrokken Lossernaar, maar heeft zich de laatste 3,5 jaar bewezen als een gedegen bestuurder met zijn zware portefeuille waaronder Financiën, Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied, Economie, Recreatie en Toerisme. Losser kent een stabiele financiële huishouding en de lasten voor de burger zijn goed in de hand gehouden. Daarnaast was er ruimte voor veel nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Nijhuis: ”Er zijn mooie zaken in gang gezet of tot stand gebracht. Daaraan wil ik in de komende raadsperiode graag een vervolg geven samen met de partijgenoten op de lijst waarmee het CDA de verkiezingen ingaat. Daar heb ik alle vertrouwen in en ben blij met de unanieme steun van de algemene ledenvergadering.

Harry Nijhuis werd , na jaren achter de schermen actief te zijn geweest, in 2018 raadslid om vervolgens als wethouder zitting te nemen in het college. Hij is voor het eerst lijsttrekker voor het CDA.
In de Algemene ledenvergadering in december a.s. wordt de kieslijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld.