Mix van ervaring en vernieuwing op kandidatenlijst CDA Losser

Het CDA Losser heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vastgesteld. Voor de samenstelling was een evenwichtige mix van ervaring, deskundigheid, vaardigheid en vernieuwing het uitgangpunt. Met de definitieve vaststelling door de algemene ledenvergadering van 27 november 2013 is het afdelingsbestuur van mening in deze doelstelling te zijn geslaagd.

Eerder tijdens een algemene ledenvergadering in juli van dit jaar werd Jos in het Veld uit Overdinkel unaniem door de leden gekozen tot lijsttrekker. Op de tweede en derde plaats staan respectievelijk Ellen Visschedijk en Gerrit Jan uit het Broek, beide woonachtig in De Lutte. Alle drie maken momenteel één of twee periodes deel uit van de Losserse gemeenteraad, waardoor politiek-bestuurlijke ervaring en continuïteit worden gewaarborgd.

Op de plaatsen vier, vijf en zes staan met Jeroen Renard (44) uit Losser, Luc Westerhof (44) uit Beuningen en Gerben Keujer (33) uit Losser nieuwe namen Daarmee wordt inhoud gegeven aan de gewenste vernieuwing en verjonging in de bovenste regionen van de kandidatenlijst.

De CDA-kandidatenlijst telt in totaal 20 personen, waarvan 11 nieuwe namen. De werving en selectie door de groslijstcommissie heeft tevens geleid tot een aantal nieuwe CDA leden voor de Losserse afdeling.

Naast factoren als ervaring en deskundigheid zijn ook competenties als betrokkenheid en affiniteit met openbare ruimte, economie, cultuur of sociaal-maatschappelijke onderwerpen meegewogen bij de samenstelling. Met name dat laatste gaat de komende raadsperiode een belangrijke rol spelen bij de grote veranderingen op het gebied van de hulpverlening, zorg en welzijn.

Op de nieuwe en door de ledenvergadering vastgestelde lijst zijn de eerste tien kandidaten beschikbaar voor een raadszetel. De kandidaten vanaf plek elf willen nadrukkelijk uitdragen dat ze het CDA en zijn gedachtegoed een warm hart toedragen en steunen door zich op de lijst te plaatsen. Tevens heeft wethouder Joop Hassink aangegeven beschikbaar te zijn voor een eventuele volgende periode van vier jaar, wat wij als CDA zeer kunnen waarderen want Joop Hassink heeft zich de laatste 5 jaar de financiële positie van de gemeente Losser eigen gemaakt en deze kennis hebben we de komende jaren hard nodig.

Kandidatenlijst CDA Losser gemeenteraadsverkiezingen 2014

1. Jos in het Veld – Overdinkel
2. Ellen Visschedijk – De Lutte
3. Gerrit Jan uit het Broek – De Lutte
4. Jeroen Renard – Losser
5. Luc Westerhof – Beuningen
6. Gerben Keujer – Losser
7. Jeroen Tijhuis – De Lutte
8. Jeroen Morshuis – Losser
9. John van Alstede – De Lutte
10. Jos Elderink – De Lutte
11. Marcel Blom – Overdinkel
12. Marlien Volker – De Lutte
13. Jan Kwekkeboom – Glane
14. Richard Gervink – Losser
15. Theo Pünt – De Lutte
16. Gerry Waanders – Losser
17. Ben Mulder – Losser
18. José olde Rikkert – De Lutte
19. Gerald Aveskamp – Losser
20. Jan Riesewijk – Losser