Jan Evering neemt afscheid als CDA-Statenlid

Woensdag 12 december heeft Jan Evering tijdens de Provinciale Statenvergadering afscheid genomen als CDA-Statenlid. CdK Ank Bijleveld heeft hem geridderd in als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan was bezig met zijn derde periode als Statenlid, maar heeft door privéomstandigheden moeten besluiten te stoppen. Hij was vooral zeer betrokken bij de agrarische sector en heeft de afgelopen jaren met steun van velen in de Staten veel bereikt op een aantal moeilijke dossiers. Zo is in 2011 naar aanleiding van een motie van Jan het project ‘Asbest eraf, Zon erop’ gestart, waarbij agrarische bedrijven een subsidie ontvangen voor het vervangen van hun asbestdaken door zonnepanelen.

Naast de passie voor zijn landbouw/melkveebedrijf in Beuningen (gemeente Losser), zet Jan zich vooral in voor de maatschappij. Binnen het CDA is hij bekend als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Voor de agrarische sector heeft hij als lid van de Raad van Commissarissen mogen werken in de nationale en internationale zuivelketen. Vorig jaar heeft hij afscheid genomen als Commissaris bij de Rabo-organisatie. Daarnaast hield hij zich bezig met de Rooms Katholieke kerk op bisdommelijk, lokaal en regionaal niveau.

De fractie en de Staten zullen Jan missen vanwege zijn sterke persoonlijkheid, zijn prettige rol als commissievoorzitter en zijn inhoudelijke kennis.
Woensdag 23 januari zal Christiaan Schrijver uit Kampen tijdens de Provinciale Statenvergadering worden geïnstalleerd als opvolger van Jan.