Motie Hoofdstraat Overdinkel

Vrijdag 7 juli wordt Hart voor Overdinkel opgeleverd.

Overdinkel wordt weer trots op alles wat er is gedaan.

Echter speelt er een veiligheidsprobleem.

Door juist het centrum een open karakter te geven in de openbare ruimte, juist voor het Kulturhus en het feit dat basisonderwijs het Kompas hierin gesitueerd is, lopen de kinderen vanaf het plein voor het Kulturhus zo de Hoofdstraat op. Dit wordt ook gedaan door mensen welke op bezoek zijn in Overdinkel.

Er is hier een 30km zone, doch het wegdek is hier niet op berekend. Juist het stuk van de Aldi tot de Prins Hendrikstraat is een gelijkvloers deel waar de gaspedaal wordt ingetrapt. Precies voor de uitloop plein!

Is hier wel over nagedacht? Budget is in principe op! Wat kunnen wij als CDA hiermee richting de kadernota? Toch een bedrag inzetten of kan dit bij het reguliere onderhoud?

Motie.

De raad in vergadering bijeen op dinsdag 11 juli

Overwegende dat:

  • De laatste jaren fors is geïnvesteerd in de ontwikkeling en leefbaarheid van Overdinkel
  • Afgelopen vrijdag het nieuwe Kulturhus, genaamd Trefhuus, en het fraai ingerichte plein feestelijk zijn geopend
  • De 30 km zone in de hoofdstraat geïntegreerd is in dit plein.
  • Veel kinderen en bezoekers ter plaatste van de Aldi de hoofdstraat oversteken.
  • Het wegdek tussen de Aldi en de Prins Hendrikstraat geen obstakels kent waardoor de beoogde snelheid wordt afgedwongen
  • Er ter plaatse van de oversteek daardoor onveilige situaties kunnen ontstaan

Draagt het college op:

  • In samenspraak met de Dorpsraad Overdinkel een verkeersveiligheidsonderzoek uit te voeren binnen de 30 km zone en op grond daarvan passende maatregelen te nemen ten einde de veiligheid bij het oversteken te bevorderen.