Werkbezoek Provinciale Statenleden

Dinsdag 13 maart heeft een aantal Statenleden de gemeente Losser en de Landgoedboerderij bezocht. Op het gemeentehuis vertelde Michael Sijbom over de schoonheid van Losser, waar hij sinds een half jaar burgemeester is. Kenmerkend voor de gemeente is de zelfredzaamheid en noaberschap. De natuur speelt een grote rol en het geeft dynamiek een grensgemeente te zijn. In Losser maakt men zich zorgen over het spoorvervoer, wat een enorme impact heeft op de stilte en de rust in het gebied.

Wethouder Joop Hassink, oud-CDA Statenlid, lichtte een aantal zaken toe vanuit zijn portefeuille waarin onder andere cultuur, welzijn en sport en financiën aan de orde komen. In Losser is er veel aandacht voor het bevorderen van de leefbaarheid door voorzieningen te realiseren. De recente samenwerking op het gebied van vooral bedrijfsvoering met Enschede is goed voor het voortbestaan van Losser. Geld van de provincie wordt vooral gebruikt als motor om projecten te verwezenlijken, waarbij initiatieven worden gestimuleerd om op eigen benen te staan. Cultuur is voor Losser een aanjager voor leefbaarheid, werkgelegenheid en sociale cohesie.
Wethouder Jeannette Schuddeboom vertelde het CDA vanuit haar portefeuille (o.a. ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en grondzaken). Belangrijke aandachtspunten zijn de infrastructuur en de gebouwen. Bedrijvigheid en ondernemerschap zijn van essentieel belang voor de gemeente.

Vervolgens werd de delegatie door Rianne Lubbers en Gerda ter Denge ontvangen op de Landgoedboerderij. Dit initiatief is gebaseerd op een unieke zorgvisie. Kinderen, jongeren en volwassen met verschillende achtergronden kunnen er werken en leren en weer inzicht krijgen in de mogelijkheden die het leven biedt. De Landgoedboerderij heeft een theehuis en een landgoedwinkel. In het transformatieplan voor de locatie staan uitgewerkte ideeën om van de Landgoedboerderij een nog mooiere toeristische trekpleister te maken. Het concept is een combinatie van zorg, toerisme, educatie en cultuurhistorisch erfgoed. Helaas is het vanwege de subsidievoorwaarden momenteel niet mogelijk om te voldoen aan het transformatieplan. Toch laat Lubbers zich niet remmen om haar droom en de mogelijkheid om mensen te helpen te verwezenlijken. Samen met de provincie wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het plan tot uitvoer te brengen.

Naast bovengenoemden waren aanwezig fractievoorzitter CDA Losser Gerrit-Jan uit het Broek en Erik Meijer en Gerard Kienhuis vanuit het bestuur van CDA Losser. Vanuit de Statenfractie waren Jan Evering, Yvonne Nijhof, Rob Engbers, Marco van der Vegte en Alida Kastelein aanwezig.