Aloysiusschool

De CDA-fractie van de gemeente Losser is niet voor òf tegen de sloop van de Aloysiusschool! We hebben dat proberen uit te leggen tijdens de raadsvergadering. De strekking van de motie BF is namelijk een herhaling van eerder ingediende moties, namelijk: “kijk breed, dus ook naar alternatieven”.

Momenteel is er geen echt onderbouwd alternatief. Dat weet u ook wel, er is alleen een tekening ingediend. Een mooie tekening overigens, daar zijn wij het mee eens.
Bijont is dus uitgenodigd om te komen met een plan met onderbouwing. Zoals ELKE ondernemer of ontwikkelaar dat kan en mag doen die interesse heeft bij de locatie en daar iets mee wil/kan.

Er zijn echter veel meer factoren waar we rekening mee moeten houden als we een beslissing gaan nemen. Niet alleen of het een mooi of leuk plan is.
Toekomstontwikkelingen m.b.t. het centrum spelen ook mee, maar zeker ook de regelgeving vanuit de wet. Zo weet u allemaal dat naast de school een slagerij/slachterij is gevestigd. De wet schrijft een zogenaamde stankcirkel voor rondom een dergelijk bedrijf. Binnen die cirkel mogen er geen woningen gebouwd worden. Dit is de reden waarom er op de hoek Gronausestraat/dr. Frederikstraat problemen zijn met een bouwaanvraag van een woonhuis.

De school ligt zeer zeker binnen deze zogenaamde stankcirkel. Dat heeft gevolgen voor wat wel en niet mag. Dat de school omgebouwd mag worden tot woningen is dus nog niet zeker. Zienswijzen kunnen uiteindelijk bij de Raad van State landen wanneer er niet correct wettelijk is ingezet.

Het verhaal is veel meer genuanceerder dan nu op deze facebook pagina wordt gepresenteerd. Dus bel/mail ons maar.
Schuif aan bij onze fractie of één van onze fractieleden. Immers, met elkaar aan tafel geeft altijd meer uitleg.

U kunt onze gegevens vinden op de website van de CDA gemeente Losser.