Overlast hondenpoep

Overlast hondenpoep: Hierover mag eenieder iets van vinden.

Waarheid is: Hondenpoep overlast is een grote ergernis.

Waarheid is: De hond kan er niets aan doen.

Waarheid is: De hondenbezitter is verantwoordelijk.

Waarheid is: De gemeentes in Nederland innen hondenbelasting zonder er iets voor terug te doen.

De actie is: Het CDA gemeente Losser heeft reeds in de begrotingsvergadering van november 2015 een motie ingediend om hierin actie te ondernemen, een deel van de gelden in te zetten voor o.a. afvalbakken en poepweides.

De actie is: De motie van het CDA werd gesteund door BF en D66 en is aangenomen. Het college stelt een nota op en komt met een voorstel.

Waarheid is: Voordat er gelden worden ingezet moet er beleid op zijn, duurt wat langer.

Waarheid is: Per 1 januari 2018 is er budget voor en wordt het meegenomen in de begroting.

Waarheid is: Wanneer er afvalbakken komen moeten de zakjes wel in de afvalbak worden gedaan. Door wie: door de eigenaar van de hond.

Waarheid is: Wanneer er ‘poepveldjes’ worden aangelegd kan het zomaar zijn dat de hond op weg naar het veldje ‘ nodig moet’. Dit moet opgeruimd. Door wie? Door de hondenliefhebber.

Waarheid is: Kan een controleur een hondenbezitter op het goede moment aanspreken of is deze dan al weer weg?

Waarheid is: Wanneer er afvalbakken, hondenuitlaatveldjes of andere middelen worden ingezet en de hondenbezitters niet meewerken blijft het zoals het is.

Waarheid is: Wanneer we meteen de hondenbelasting, terecht of onterecht, afschaffen zal dit het probleem hondenuitwerpselen niet oplossen.

Een gegeven is ook: poepzakjes kosten heden ten dage echt ‘ geen drol’. Wanneer je de hond uitlaat op een perceel en de hond doet wat hij moet doen: doe het in een zakje en deponeer het in de afvalbak.

Kijk, dan moeten er afvalbakken zijn. Klinkt simpel, dus nu bakken plaatsen en zakjes bij je dragen.

Het CDA gemeente Losser is van mening dat we overlast kunnen voorkomen door het dan ook echt op te pakken. Blijkt na twee/drie jaar dat we wel allemaal meewerken, kan ons inziens de hondenbelasting eraf. Zo niet. Zal de hondenbelasting moeten blijven, misschien lager, om de kosten welke gemaakt moeten worden te kunnen dekken. Wanneer we het samen willen, lukt het!

Namens CDA fractie gemeente Losser Jos in het Veld.