Behoud van cultuurhistorische gebouwen belangrijk voor Noordoost-Twente

‘Cultuurhistorische gebouwen zijn belangrijk voor de belevingswaarde van Noordoost-Twente. Ze zijn uniek voor het Twentse landschap en versterken de sociaaleconomische positie van het gebied.’
Met deze uitspraak vatte gedeputeerde Ineke Bakker samen waarom cultuurhistorische gebouwen behouden moeten blijven voor Noordoost-Twente. Ze was aanwezig tijdens het symposium ‘Cultuurhistorische gebouwen op het platteland’ dat “Goed boeren in kleinschalig landschap” op 11 april 2012 organiseerde in De Lutte.

Bijna zestig eigenaren van cultuurhistorische gebouwen en beleidsmedewerkers van gemeenten kwamen naar De Lutte om kennis en inspiratie op te doen tijdens het symposium ‘cultuurhistorische gebouwen op het platteland’. Gedeputeerde Ineke Bakker nam deze ochtend het manifest en de aanbevelingen over het behoud van cultuurhistorische gebouwen in ontvangst. Uit de belangstelling vanuit gemeenten, eigenaren en andere partijen voor het symposium ‘Cultuurhistorische gebouwen op het platteland’ bleek dat de behoefte om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om cultuurhistorische gebouwen in stand te houden groot is.

Kansen
Gedeputeerde Bakker benadrukte de inzet van alle partijen bij het versterken van het gebied. ‘De Provincie, gemeenten en waterschappen hebben de kansen voor Noordoost-Twente benoemd in het kader van gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. Nu is het tijd voor andere partijen om hierin te anticiperen. De uitkomsten van dit symposium zijn hiervoor zeer praktisch’. Beleidsmedewerker Antoon Nijland, die namens de vier gemeenten uit Noordoost-Twente sprak, benoemde in zijn verhaal meteen een grote kans: ‘Individueel maatwerk is van cruciaal belang’.

Manifest
Om de intentie van de verschillende partijen kracht bij te zetten overhandigde Gerald Aveskamp van “Goed boeren in kleinschalig landschap” een manifest aan gedeputeerde Bakker. Zeven partijen ondertekenden het manifest waarin ze aangeven om ‘lef en creativiteit te stimuleren en te belonen’ en ‘obstakels bij het functioneel maken van deze gebouwen te minimaliseren’. Het symposium werd vervolgd met een viertal workshops, waarvan twee workshops meer toegespitst op de eigenaren van cultuurhistorische gebouwen en twee workshops voor de beleidsmedewerkers. Aanbevelingen als: ‘maak binnen de gemeente twee personen verantwoordelijk voor begeleiding van ondernemers’, ‘sluit gemeentelijke monumenten niet uit van subsidies’ en ‘dubbelbestemming dient mogelijk te zijn’ werden na de workshops teruggekoppeld. Het project ‘Goed boeren in kleinschalig landschap’ onderzoekt hoe ze vervolg kunnen geven aan de aanbevelingen.

Meer informatie
De praktijkvraag ‘Behoud cultuurhistorische gebouwen’ is door het Landschapspanel ingediend bij het project “Goed boeren in kleinschalig landschap”, een initiatief van LTO Noord en Provincie Overijssel. In dit project wordt gewerkt aan een toekomstgerichte landbouw passend binnen het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Projecten LTO Noord voert de projectleiding. Meer informatie over de praktijkvraag en het project is te vinden op www.gbkl.nl of www.goedboereninkleinschaliglandschap.nl.