Intentieverklaring brede school Losser getekend

Op vrijdag 13 april is de intentieverklaring voor de bouw van een brede school in Losser getekend. Wethouder Joop Hassink, Consentbestuurder Marcel Poppink en SKOLO-algemeen directeur Ben Gengler hebben hun handtekening gezet onder een verklaring waarmee ze een verregaande vorm van samenwerking bevestigen.

Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er goede mogelijkheden zijn om openbare school Imenhof en de katholieke fusieschool De Basis-De Marke onder één dak samen te brengen. Met een nog te verwerven partner voor kinderopvang wordt dan een nieuwe brede school ontworpen en gebouwd. De drie organisaties blijven hun zelfstandigheid behouden maar er zullen gezamenlijke activiteiten voor de kinderen en de maatschappelijke omgeving worden opgezet.

SKOLO, het bestuur voor de katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel, wordt de bouwheer van de brede school. In de komende weken wordt de planning van de vervolgactiviteiten opgezet zodat de beoogde realisatiefase van de brede school, eind 2014, kan worden gehaald. Na het plaatsen van de handtekening gaf Ben Gengler namens SKOLO de partners een presentje in de vorm van een broodtrommel met gevarieerde inhoud. Hiermee wilde hij de huidige positieve samenwerking en de benodigde voortvarendheid voor de komende tijd symboliseren.

Bron: www.losser.nl