Provinciaal onderzoek op herhaling

Vanaf zaterdag 14 april ontvangen ruim 25.000 inwoners van Overijssel een postkaart in de brievenbus met daarop de oproep om deel te nemen aan een provinciaal onderzoek.

Initiatiefnemer van dit onderzoek, de provincie Overijssel, wil graag meer inzicht krijgen in de hoeveelheid dagelijkse beweging van Overijsselse inwoners. Via de speciaal opgerichte website www.fitengezondinoverijssel2012.nl kan een vragenlijst ingevuld worden en maken deelnemers kans op mooie prijzen.

Het onderzoek, uitgevoerd door Sportservice Overijssel en 17 Overijsselse gemeenten, wordt gehouden onder volwassenen (18-75 jarigen). Losser staat achter dit onderzoek en heeft een lijst van 1.500 willekeurig gekozen inwoners verstrekt. Het is voor het onderzoek belangrijk dat zoveel mogelijk opgeroepen mensen deelnemen. Ook mensen die nooit sporten of weinig bewegen, kunnen deelnemen. Op de oproepkaart die mensen per post ontvangen, staat een unieke inlogcode voor de www.fitengezondinoverijssel2012.nl waardoor de anonimiteit van de deelnemers gegarandeerd is. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Wethouder Joop Hassink: “Voor de gemeente Losser is dit onderzoek een waardevol instrument om beleidsdoelstellingen te kunnen meten en eventueel bij te stellen. Twee jaar geleden hebben we ook deelgenomen aan dit onderzoek. Met de onderzoeksresultaten van dit jaar kunnen we wellicht trends waarnemen die van belang zijn voor het toekomstig Losserse sport/beweeg- en gezondheidsbeleid.” Het onderzoeksrapport 2012 is eind september gereed.

Bron: www.losser.nl