CDA geeft de voorkeur aan eigen inwoners

In de raadsvergadering van 4 oktober heeft het CDA gemeente Losser een motie ingediend waarbij de gemeente vanaf 1 januari 2023 voorrang moet verlenen aan eigen inwoners die op zoek zijn naar een huis in de gemeente Losser. Door de wetswijziging van de Huisvestingswet 2014 is het juridisch mogelijk om deze maatregel door te voeren in de gemeente Losser. Concreet houdt die in dat van alle koopwoningen, bouwkavels en (sociale-) huurwoningen 50% moet worden toegewezen aan mensen met een sociale en/of economische binding met onze gemeente.

De wetswijziging past binnen de Woonvisie die ruim een jaar geleden is vastgesteld door nagenoeg de gehele raad. Ook in deze visie wordt de voorkeur uitgesproken voor onze “eigen”, sociaal en economisch aan onze gemeente gebonden inwoners; en wel voor alle leeftijds- en inkomensgroepen.

De door het CDA ingediende motie werd mede ingediend door de PvdA, D66, VVD en Burgerforum en kon dan ook rekenen op de volledige steun van de raad. Het CDA gemeente Losser is van mening dat het nieuwe college in de actiestand moet en met voortvarendheid projecten, zoals De Lutte Noord en het Hannekerveld in Losser, moet oppakken.