CDA steunt het verenigingsleven

Het CDA gemeente Losser wil dat de gemeente Losser bij alle verenigingen en stichtingen inventariseert wat de gevolgen van de stijgende energieprijzen zijn voor de organisaties. Daarvoor heeft de fractie in de raadsvergadering van dinsdag 4 oktober jl. een motie ingediend.

“Het verenigingsleven is het cement van de Nederlandse samenleving. In de gemeente Losser is dat niet anders. Sterker nog, de gemeenschapszin ofwel het noaberschap, is in onze regio bovenmatig sterk aanwezig. Door de brute inval van Poetin in Oekraïne, het stopzetten van gasleveringen en de spanningen in de samenleving, maken dat de energieprijzen door het dak gaan. Niet alleen bij inwoners, maar ook bij het verenigingsleven”, aldus Jurran Visschedijk. Naar aanleiding van die constatering heeft het CDA gemeente Losser gevraagd om een inventarisatieronde bij het verenigingsleven om de (financiële) gevolgen in beeld te krijgen. De gemeenteraad dient voor de volgende raadsvergadering door het college te worden geïnformeerd, mede omdat dan de begroting zal worden behandeld. “De gemeente heeft onlangs aangekondigd een fonds in te stellen om inwoners die leiden aan energiearmoede te helpen. Het verenigingsleven mogen we eveneens, zeker na de coronacrisis, letterlijk en figuurlijk niet in de kou laten staan” sluit Visschedijk af.

De door het CDA ingediende motie werd dinsdagavond raadsbreed aangenomen. Een mooi gebaar richting het verenigingsleven.