CDA gemeente Losser zet lokale helden in het zonnetje met een Valentijnsboeket

Zoals elk jaar rondom Valentijnsdag ging ook afgelopen weekend een delegatie van de CDA-fractie op pad om enkele ‘lokale helden’ in het zonnetje te zetten. Dit keer viel de eer te beurt aan Alie ter Burg en Joop Küpers (beiden uit Losser), Rosemarie Nijland voor haar inzet voor Glane, Henk Dierselhuis uit De Lutte, Gerrit Brouwer uit Beuningen en de groep verkeersregelaars uit Overdinkel.

Dat vrijwilligers het cement van de samenleving is bekend. Sterker nog, onze samenleving kan niet meer zonder. Volgens het CDA is het dan ook nodig om structureel meer aandacht en waardering te hebben voor het vrijwilligerswerk. Enkele jaren geleden is de CDA-motie voor het instellen van de Vrijwilligersprijs aangenomen.

Rosemarie Nijland ontving uit handen van commissielid Stefan Kwekkeboom en bestuurslid Byran Jongsma een bos bloemen voor haar inzet voor Glane. Zij is vrijwillig beheerder van het dorpshuis De Glaan. Daarnaast zit de van oorsprong Enschedese in de dorpsraad, is vrijwilliger bij het Trefhuus in Overdinkel en zet zich in als Fiets- en AutoMaatje. Last but not least neemt ze ook nog de liefdevolle taak als mantelzorger van haar ouders en oppasoma van de kleinkinderen op zich.

In De Lutte werd Henk Dierselhuis verrast in ‘zijn kantine’ door commissielid Theo Pünt en raadslid Jurran Visschedijk. Henk is al jaar en dag hét gezicht van S.V. De Lutte. Als beheerder van de kantine zorgt Henk voor de catering en de bemensing, ontvangt hij de gasten en vrijwilligers en is hij de vraagbaak van de club. Henk is daarnaast medeorganisator van de jaarlijkse kaartavonden bij S.V. De Lutte.

In Beuningen heeft Gerrit Brouwer uit handen van raadslid Luc Westerhof het Valentijnsbloemetje ontvangen. Gerrit was tot voor kort zeer actief in de Dorpsraad en Boeiend Beuningen. Momenteel is hij voorzitter van de stichting Dorpshuis en lid van de kerkhofploeg. Gerrit Brouwer is een vrijwilliger die zich langjarig belangeloos voor “zijn” dorp Beuningen heeft ingezet.

De groep verkeersregelaars uit Overdinkel onder leiding van coördinator Anja Veeningen werd verrast met een koekenpakket door raadslid Sandra Tiethoff. Bij verschillende evenementen zoals Sinterklaas of de avondvierdaagse wordt door deze groep vrijwilligers ervoor gezorgd dat de festiviteiten op een veilige manier plaats kunnen vinden. We hopen dat de gemeenschap nog lang gebruik mag maken van deze diensten.

In Losser werden er twee personen verrast met een attentie. Als hét gezicht van het Repaircafe werd Joop Küpers verrast door fractievoorzitter Paul Elferink en raadslid Gerry Waanders. Met zijn enthousiasme en humor weet hij van de groep vrijwilligers een echt team te maken. We hopen dan ook dat de Losserse gemeenschap nog lang mag genieten van zijn vrijwilligerswerk bij het Repaircafe.

Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, werd Alie ter Burg – v.d. Hee verrast met een bos bloemen door commissielid Lilian Hassing en bestuurslid Jan Kwekkeboom. Zij zet zich vrijwillig in voor o.a. de Losserse Zwemclub, de Tennisclub Losser, het verzorgingshuis en de EHBO-Losser waar ze o.a. voorzitter was en vele jaren het clubblad De Trekpleister verzorgde. Elk jaar loopt ze nog haar vaste EHBO collecte wijk in het dorp. Een vrijwilliger pur sang die zich met volle overtuiging inzet voor de gemeenschap.

Team CDA gemeente Losser dankt alle vrijwilligers en hoopt dat ze nog jaren actief blijven!