Terugblik raadsvergadering CDA

Afgelopen week stond de eerste raadsvergadering van 2023 op de agenda. Er stonden enkel hamerstukken en moties op het programma.

Zoals velen hebben gemerkt is de sporthal in De Lutte in zeer slechte staat. Daarom moet er nu wat gebeuren. De eerste vragen over de sporthal zijn door het CDA in juni gesteld, maar sindsdien is de situatie verder verslechterd. Daarom heeft het CDA voorgesteld om de bouw van de sporthal te versnellen, hiervoor geld te reserveren, de eigenaar (juridisch) aan te spreken op de staat en voorlopig geen medewerking te verlenen aan herontwikkelingsplannen. Waar in het weekend nog steun was voor deze motie, verdween deze dinsdag na coalitieoverleg in crisisachtige sferen. Tijdens de vergadering is gebleken dat de wethouder wel toezeggingen wilde doen om de huidige situatie sneller aan te pakken en de raad beter en tijdiger te informeren. Door het wegvallen van de steun en het krijgen van enkele toezeggingen hebben we de motie tot nader moment aangehouden! Het college moet gaan leveren; tijd voor daden.

Naast onze motie had de VVD een motie ingediend, met steun van het CDA, om te onderzoeken of het mogelijk is om als gemeente Losser te participeren in windmolenprojecten op de zee. Op voorhand werd een dergelijk onderzoek door de coalitiepartijen afgewezen.

Tot slot heeft de VVD een motie ingediend, met steun van het CDA, om te onderzoeken of asielzoekers en statushouders sneller naar werk kunnen worden begeleid en dit eventueel vorm te geven via een pilot. Dit werd niet gesteund door de andere partijen in afwachting op een nog uit te werken uitvoeringsnotitie.