CDA gemeente Losser zet vrijwilligers in het zonnetje!

Traditiegetrouw heeft het CDA gemeente Losser vrijwilligers in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun inzet. De leden van de fractie gingen alle kerkdorpen langs om dit jaar weer iemand of een organisatie in de schijnwerpers te zetten.

Voor het dorp Losser reiken we dit jaar het Valentijnsboeket uit aan Sini Punte. Een waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat zij jarenlang en nog steeds grotendeels achter de schermen uitvoert. Het begon al toen de kinderen op de lagere school kwamen, eerst in de OR en later in de MR. Tijdens deze periode kwam ook de werkgroep 1ste communie in beeld, waaraan ze jarenlang veel energie heeft gestoken om daar een succes van te maken. Ze heeft gecollecteerd voor goede doelen, vooral voor de Hartstichting, waar ze zelfs wijkhoofd werd. Daarnaast heeft zij als mantelzorger ook jarenlang haar twee oudtantes verzorgd. Nu is ze mantelzorger in haar omgeving, waar mensen die het nodig hebben kunnen rekenen op haar zorg. Binnen de Maria Geboorte parochie is ze een belangrijke spil tussen de vrijwilligers. Naast haar vaste vrijwilligerstaken doet menigeen een beroep op haar, omdat men weet dat het dan goed komt.

In Beuningen heeft Annemiek Kuipers uit handen van raadslid Luc Westerhof het Valentijnsbloemetje ontvangen. Velen kennen haar als de vorige eigenaar van Restaurant Sterrebos maar Annemiek heeft zich daarvoor jarenlang belangeloos ingezet voor ‘ons’ mooie dorpje Beuningen o.a. als Voorzitter van de Dorpsraad. Ze was tevens een van de oprichters van de Stichting Beuningen Outdoor Events die o.a. het Dorpsfeest Beuningen gestart is en die de flexibele tent met Leader gelden geregeld heeft. Ook heeft ze als vrijwilliger zitting gehad in de pastoraatsgroep.

In Glane verrasten we Wemmy Meijer-Schorfhaar met een boeket. Met open armen werden commissieleden Stefan Kwekkeboom en Lilian Hassing ontvangen door de 81-jarige fitte vrouw in haar prachtige stulpje. Ze ontvangt dit boeket omdat ze al heel haar leven lang klaarstaat met raad en daad voor haar naasten en andere hulpbehoevenden. Trots vertelde ze over haar kleinkinderen en over haar werk bij garage Schorfhaar, die ze met haar man runde. Dat Wemmy niet stilzit is te zien aan het feit dat de grote tuin en het huis er verzorgd bij liggen, ze nog regelmatig auto rijdt en er veel aanloop van mensen is! Haar humor, betrokkenheid en een groot hart zijn onlosmakelijk met haar verbonden.

In Overdinkel werd Hala Bryk verrast met een boeket bloemen door Jos in het Veld. Velen kennen haar van de vele toneeluitvoeringen die de Hervormde Toneelvereniging Eensgezindheid jaarlijks op de bühne brengt in de Christelijke Vereniging te Overdinkel, het onderkomen van de OVO. Hala doet tijdens de avonden altijd het openingswoord, is souffleuse, kondigt in de pauze de verloting aan en brengt aan het einde van de voorstellingen met humor het bericht dat de gehaktballen weer warm zijn. Hala is lid sinds 1972, nam in 1988 zitting in het bestuur en is sinds 1998 voorzitter. Tevens is zij bestuurslid van de OVO. Samen met haar is het bestuur van mening dat zowel de entreeprijs als de verloting voor iedereen betaalbaar moet zijn en blijven. Wat veel inwoners niet van haar weten, is dat zij in 1972 al actief was bij het voormalige Trefpunt (de huidige locatie van Aldi). Daar was Hala voorzitter van de Projectgroep ‘Wortels in de samenleving’. Verder was ze als verantwoordelijke bijna ieder zondagavond aanwezig als ‘herder’ van de werkgroep Disco Eagle. Een jonge werkgroep die ca. 130 jongeren tot 16 jaar een prachtige avond verzorgden.

Bij de Zonnebloem – afdeling De Lutte-Beuningen – worden door Theo Pünt en Jurran Visschedijk tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering het bestuur en de ondersteunende vrijwilligers bedankt voor hun inzet in de lokale gemeenschap van De Lutte. In het sociaal domein wordt veelal gekeken naar ondersteuning van zorgorganisaties of overheden. In De Lutte, maar ook elders in onze gemeente, worden met de vrijwilligers mooie uitstapjes of bijeenkomsten verzorgd om zo mensen bij elkaar te brengen en daarmee onder andere eenzaamheid tegen te gaan. In een steeds individualistischere samenleving zijn deze organisaties van groot belang voor de gemeenschapszin.

Het CDA gemeente Losser is trots op het lokale verenigingsleven en haar vrijwilligers. We bedanken hen voor hun inzet en hopen dat ze hier nog jaren mee door willen gaan in al haar enthousiasme.