Oppositie in Losser maakt zich ernstige zorgen over bestuurlijke stabiliteit van Losser.

De fracties van het CDA en de VVD van Losser hebben ernstige zorgen over de continuïteit en stabiliteit van het gemeentebestuur van de gemeente Losser nu wethouder Van Essen is voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de gemeente Deventer. Zeer recent vertrok ook PvdA wethouder Nordkamp, die het Tweede Kamerlidmaatschap verkoos boven het wethouderschap in Losser. Daarnaast zal burgemeester Kroon begin februari afscheid nemen.
Binnen twee maanden vertrekt driekwart van het college van B&W.


Waar in juni 2022 een nieuwe coalitie tussen Burgerforum, D66 en de Partij van de Arbeid was gevormd, is na krap anderhalf jaar de leegloop in de collegekamer van de gemeente Losser compleet. De fracties van CDA en VVD vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. We leven in een roerige tijd, waar veel op onze gemeente en haar inwoners afkomt. Denk aan de duurzaamheidsagenda, woningbouw, de uitdagingen voor de agrarische sector en het migratievraagstuk. Dat vraagt om continuïteit door een stabiel college. Het vertrek van drie van de vier collegeleden draagt hier allesbehalve aan bij.

Zowel Nordkamp als van Essen waren vorig jaar bij de verkiezingen lijsttrekker, dus de nummer één.  Veel Lossernaren hebben op deze heren gestemd in de veronderstelling en met het vertrouwen dat zij zich de komende jaren zouden gaan inzetten voor Losser. Door het vertrek na anderhalf jaar laten zij deze kiezers in de kou staan. De stemmen die de PvdA en D66 van de kiezers hebben gekregen worden niet ingezet voor de gemeente Losser maar voor de persoonlijke carrière van de heren Nordkamp en van Essen. Wij nemen dat deze heren kwalijk.

Wat is nu de waarde van het coalitieakkoord?

Als oppositie hebben wij ook grote twijfels bij de waarde van het gevormde coalitieakkoord nu twee van drie wethouders zijn vertrokken en deze twee nieuwe wethouders opnieuw moeten worden ingewerkt. Het zijn immers de vertrokken wethouders die de onderhandelingen hebben gevoerd die tot het coalitieakkoord hebben geleid. De waarde van dit akkoord lijkt ons verdampt.

Volgens Harry Heegen (fractievoorzitter VVD) komt de enig overgebleven wethouder niet eens uit Losser. Nordkamp en van Essen zijn wel geboren en getogen in de gemeente Losser maar zij vertrekken. Wij zullen als oppositiepartij de ontwikkelingen scherp volgen maar wij vinden deze ontwikkeling zorgelijk. Voor Paul Elferink (fractievoorzitter CDA) is er straks geen sprake van een stabiel college terwijl daar juist zo’n behoefte aan is. Wij gunnen iedereen de persoonlijke ambities waar te maken maar daar zitten grenzen aan. Dit gedrag dient het belang van Losser en haar inwoners niet.