Een nieuwe maand, een nieuwe raadsvergadering. Hieronder een korte terugblik.

Een van deze agendapunten betrof het voorstel om vluchtelingen op te vangen in Hotel Dinkeloord voor maximaal 1 jaar. Het CDA is een christendemocratische partij die van mening is dat mensen in nood moeten worden geholpen. Anderzijds staan we als partij midden in de samenleving en weten we dat noodopvang druk legt op de op de lokale gemeenschap, in dit geval Beuningen en Denekamp. Dat maakt dat we ook kritisch zijn geweest op het voorstel. De veiligheid van inwoners en bewoners moeten gewaarborgd worden en er moet periodiek overleg plaatsvinden met o.a. de inwoners. Ook hebben we als CDA twee moties ingediend.  Enerzijds hebben we een motie ingediend waarin aanvullende voorwaarden worden opgenomen t.a.v. dit voorstel voordat daadwerkelijke huisvesting plaatsvindt. Anderzijds hebben we een dringende oproep gedaan aan de formerende partijen om de asielinstroom te beperken; het kan zo niet langer in Nederland.  We houden de situatie nauwlettend in de gaten. 
 
Een ander voorstel was om het leegstaande deel van de centrumhal Luttermolenveld om te bouwen tot een appartementencomplex met appartementen die (bijna) een half miljoen (!) euro moeten kosten. Wat het CDA betreft onbegrijpelijk en niet uit te leggen aan de bevolking. Onze verwachting is dat hier geen inwoner van de gemeente Losser, en specifiek De Lutte, komt te wonen. Als enige partij hebben we dan ook tegen dit voorstel gestemd. Het resterende deel van dit complex blijft tot 2030 een binnensportvoorziening. Het CDA diende een motie in om bij toekomstige herontwikkeling ervoor te zorgen dat in dit deel wél gevarieerde en betaalbare woningen komen. Deze motie is unaniem aangenomen.