Herziening bestemmingsplan Buitengebied, vm CR De Tankenberg

Door Luc westerhof;

Voorzitter,

In dit raadsvoorstel vraagt u de raad om in te stemmen met een partiële herziening van het bestemmingsplan waarmee het mogelijk wordt gemaakt om 2 landhuizen/villa’s te bouwen op de plek waar het restaurant Tankenberg heeft gestaan.
Op dit raadsvoorstel zijn geen zienswijzen ingediend en zoals de wethouder het in de cie. ruimte reeds aangaf de entree van de gemeente Losser wordt er een heel stuk door verbeterd.
We hebben toch gevraagd om dit agendapunt als bespreekstuk te behandelen omdat we enige moeite hebben met de interpretatie van de compensatie Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).  De hele KGO-investering vindt hier plaats op het eigen terrein van de aanvrager. Of we het nu hebben over het verwijderen van het asfalt, het aanleggen van een houtwal of het bloemrijk grasland. Het zijn allemaal zaken die anders ook gebeurd waren, dus discutabel of dit een extra investering is in de omgeving die het rechtvaardigt om hier een extra landhuis toe te staan.

Voorzitter de wethouder heeft aangegeven dat op deze plek en voor deze aanvraag maatwerk is gevraagd en maatwerk is geleverd. Hier is het CDA het ook helemaal mee eens.
Echter het komt veel vaker voor dat iemand een bouwaanvraag doet en doordat het niet helemaal past met de m3 of de m2 bijgebouw krijgt men snel te horen wat allemaal niet kan. Voor deze mensen is ook maatwerk nodig. We kunnen niet met twee maten meten. Het kan niet zo zijn dat iemand die een duur adviesbureau inschakelt en dan met mooie plannen komt, anders wordt behandeld dan iemand die zich dat niet kan veroorloven.
We willen de portefeuillehouder vragen of hij dit gevoel van oneerlijkheid kan weerleggen en aan kan geven welke (on)mogelijkheden er zijn om in kleinere projecten ook mee te denken.

Tot zover