College verheugd over besluit bestuur MST

Op signalen uit de samenleving dat de defecte röntgenapparatuur van het MST bij Zorggroep Sint Maarten niet zou worden vervangen kwam het college van Losser in actie.

Wethouder Joop Hassink: “Wij nodigden de huisartsen, bestuur MST en directie van het St. Maarten uit om met elkaar in overleg te gaan over de voortzetting van de polikliniek in Losser. Het college is dan ook zeer verheugd met de uitkomsten van dit gesprek. We hebben driedubbele winst gehaald”.

Op de eerste plaats komt er nieuwe röntgenapperatuur en daarmee is ook de beslissing genomen een nieuw meerjarig contract aan te gaan voor het huren van de locatie door MST voor een polikliniek in Losser. Daarnaast zijn de partijen in het gesprek tot de conclusie gekomen dat in Losser een verdere specialisatie in geriatrische specialismen past. Het MST gaat hierover samen met Zorggroep Sint Maarten en de huisartsen een nieuw profiel voor Losser uitwerken dat zich richt op een diagnostisch centrum met geriatrische voorzieningen. “Een goede ontwikkeling voor de steeds meer vergrijzende bevolking van de gemeente Losser”, aldus Hassink.