Terugblik raadsvergadering 16 mei 2023

De agenda van de raadsvergadering van 16 mei jl. was wederom een korte. Veel hamerstukken en enkele moties vreemd aan de orde. Wel was er één belangrijk bespreekstuk.

Het bespreekstuk betrof het voorgenomen collegebesluit om € 200.000,- subsidie te verstrekken aan BOEI B.V., eigenaar van de Steenfabriek. Het CDA heeft echter geconstateerd dat deze bijdrage bedoeld is voor het dekken van exploitatietekorten (onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming). Daarnaast bestond de financiële onderbouwing slechts uit één (!) A-4’tje, werden de vrijwilligers niet betrokken bij de ontwikkelingen én ontbrak een duidelijke visie voor deze parel van Losser. Het is zeer gênant te noemen dat een dergelijk raadvoorstel richting de gemeenteraad is gekomen. Voor het CDA dan ook een duidelijke “nee”! Vier van de vijf partijen, waaronder het CDA, hebben tegen het raadsvoorstel gestemd. Iets wat in lange tijd niet meer is voorgekomen. Zowel het CDA als Burgerforum hadden een motie. In constructief overleg hebben we een gezamenlijke motie ingediend om tot een afwegingskader te komen voor het gehele complex om daarin de ontwikkelingsmogelijkheden te schetsen.

De gemeenteraad heeft daarnaast een akkoord gegeven om woningen te bouwen op voormalig terrein van Olde Theussink te De Lutte. Een blok van 7 woningen zal hier worden gebouwd om het woonaanbod in De Lutte verder te verbreden.

Tot slot waren er nog verschillende moties, mede ingediend door het CDA. Zo is raadsbreed een motie ingediend om onze stem te laten horen tegen het zware goederenvervoer dat via het spoor langs De Lutte richting Duitsland gaat. O.a. dorpsraden worden hierbij betrokken!

Het opwekken van biogas, en zeker de samenwerking in Noordoost Twente, moet worden gestimuleerd. De eerste boeren in onder andere De Lutte hebben daar al een vergunning voor aangevraagd. Om dit te faciliteren moeten er duidelijke richtlijnen zijn en moet inzichtelijk worden gemaakt welke subsidies boeren hiervoor kunnen krijgen. De gezamenlijk ingediende motie is aangenomen.

De komende periode staat er weer genoeg op de agenda, waaronder de voorjaarsnota waar de financiële kaders voor de plannen van de komende jaren wordt uitgezet. Daarnaast zijn er nog tal van bijeenkomsten waar het CDA gemeente Losser vertegenwoordigd zal zijn om input te verzamelen en mee te nemen naar de raadszaal. Samen met de inwoners, verenigingen, ondernemers etc. gaan we weer verder aan de slag voor een sociale en vitale gemeente Losser!