Wopke Hoekstra: ‘Het moet samen met de boeren, met de provincies’

Traditiegetrouw houdt CDA Overijssel de startbijeenkomst van het politieke op een wisselende locatie, ditmaal in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. Voorzitter Stefan ten Vergert en wethouder Maaike Rödel van CDA Oldenzaal heetten CDA’ers uit de hele provincie welkom, waarna een stadswandeling werd gemaakt.

Vervolgens was er een vooruitblik op het politieke seizoen. Voorzitter Marc Dullaert van CDA Overijssel stipte de vier uitgangspunten van het CDA aan: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. Gedeputeerde Roy de Witte, Europarlementariër Annie Schreijer-Perik en Tweede Kamerlid Hilde Palland, vergezeld van dochter Marlene, legden uit wat er op respectievelijk provinciaal, Europees en nationaal niveau speelt.

Daarna was het de beurt aan onze partijleider Wopke Hoekstra die allereerst opmerkte dat staatssecretaris Financiën (en oud-partijvoorzitter) Marnix van Rij enthousiast was teruggekeerd van de algemene ledenvergadering van vorige week zaterdag in Deventer. Van Rij’s enthousiasme gold met name het plattelandspact. CDA Overijssel wil dat de provincie alle bij de stikstofproblematiek betrokken partijen samen om de tafel brengt om afspraken te maken.

Uiteraard ging het ook over ‘het interview’ dat Wopke Hoekstra gaf aan het AD. Hij noemde daarin de deadline van 2030 voor het stikstofplan van het kabinet ‘niet heilig’. Het interview was écht nodig, benadrukte Hoekstra. Het moet samen met de boeren, samen met de provincies. Of hij uit is op een kabinetscrisis? Nee, want er spelen ook andere belangrijke zaken, zoals de veel te hoge gasrekening waarmee veel mensen straks in de problemen dreigen te komen. Een kabinetscrisis helpt niet bij het zoeken naar oplossingen voor grote problemen waarmee we geconfronteerd worden.

Maar Hoekstra merkte ook op ‘dat we als CDA zichtbaarder moeten worden, meer kleur op de wangen moeten krijgen en als middenpartij vooral de verbinding moeten zoeken’.