Nieuwsberichten

Terugblik raadsvergadering 16 mei 2023

De agenda van de raadsvergadering van 16 mei jl. was wederom een korte. Veel hamerstukken en enkele moties vreemd aan ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Terugblik raadsvergadering 28 maart jl.

De tweede raadsvergadering van het jaar kende een korte agenda. Enkel de omgevingsvisie werd als bespreekstuk behandeld. Verder waren er ...
Verder Lezen
/ Nieuws

CDA gemeente Losser zet lokale helden in het zonnetje met een Valentijnsboeket

Zoals elk jaar rondom Valentijnsdag ging ook afgelopen weekend een delegatie van de CDA-fractie op pad om enkele ‘lokale helden’ ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Terugblik raadsvergadering CDA

Afgelopen week stond de eerste raadsvergadering van 2023 op de agenda. Er stonden enkel hamerstukken en moties op het programma ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Artikel 39 vraag – Paasvuren versus verstrekkende gevolgen

16 november 2022   Geacht college burgemeester en wethouders gemeente Losser, Wij vernamen uit diverse media dat de Gedeputeerde Staten ...
Verder Lezen
/ Nieuws

CDA gemeente Losser kritisch over programma begroting 2023-2026

In de raadsvergadering op dinsdagavond 15 november heeft het CDA gemeente Losser haar zorgen geuit over de begroting 2023-2026 van de gemeente ...
Verder Lezen
/ Nieuws

CDA geeft de voorkeur aan eigen inwoners

In de raadsvergadering van 4 oktober heeft het CDA gemeente Losser een motie ingediend waarbij de gemeente vanaf 1 januari ...
Verder Lezen
/ Nieuws

CDA steunt het verenigingsleven

Het CDA gemeente Losser wil dat de gemeente Losser bij alle verenigingen en stichtingen inventariseert wat de gevolgen van de ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Inbreng CDA gemeente Losser – Twente Board

Op woensdag 13 juli jl. zijn verschillende partijen uit de samenleving, waaronder de afgevaardigden van politieke partijen uit de gemeente ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Wopke Hoekstra: ‘Het moet samen met de boeren, met de provincies’

Traditiegetrouw houdt CDA Overijssel de startbijeenkomst van het politieke op een wisselende locatie, ditmaal in Stadstheater De Bond in Oldenzaal ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Artikel 39 vragen – CDA fractie gemeente Losser

Geacht college, In de raadsinformatiebrief van 19 augustus jl. werd de laatste stand van zaken rondom de tijdelijke noodopvang van ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Pieter Omtzigt in gesprek met boeren Noordoost-Twente

Zaterdagochtend ging Pieter Omtzigt op het erf van de familie Ribberink in Tilligte in gesprek met boeren uit Noordoost-Twente. Omtzigt ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Paul Elferink nieuwe fractievoorzitter CDA gemeente Losser!

Paul Elferink uit Losser wordt de nieuwe voorzitter van de CDA-fractie in de Losserse gemeenteraad. Hij volgt daarmee voormalig wethouder ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Geen leefbaar platteland zonder gezonde boerenstand

De boer is troef! Helaas houden de gepresenteerde plannen van 10 juni 2022 door minister Van der Wal geen rekening ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Inbreng CDA n.a.v. coalitieakkoord – raadsvergadering 7 juni 2022

Voorzitter, Het CDA heeft met belangstelling het coalitieakkoord “Groeien door ambitie” gelezen. Daarover later meer. Wij nemen graag de gelegenheid ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Harry Nijhuis beëindigt raadslidmaatschap

LOSSER – Harry Nijhuis beëindigt zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Losser. De vacante plek in de CDA-fractie wordt ingevuld ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Harry Nijhuis lijsttrekker CDA gemeente Losser

Harry Nijhuis is gisteravond door de Algemene Ledenvergadering van het CDA gemeente Losser met algemene stemmen gekozen tot lijsttrekker voor ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Bouwstenen voor het CDA-verhaal

Aanstaande zaterdag 11 september vindt het bijzonder partijcongres plaats in Den Bosch. Samen met zestien CDA-afdelingen hebben we een brief ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Algemene Ledenvergadering van het CDA Losser

Geacht CDA-lid, Namens het Algemeen Bestuur van het CDA Losser nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Taakverdeling CDA-Vechtstromen:

Dichtbij kiezers – Water, voor nu en later! De fractie CDA-Vechtstromen heeft na de afronding van de formatiefase van het ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Bijdrage raadsvergadering d.d. 12 maart 2019 CDA-fractie

Wonen aan het Dinkeldal (J.in het Veld) Voorzitter , Dit onderwerp is reeds veel besproken, zowel aanwonenden als huurders van ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie Drugsgebruik en overlast

Klik HIER om de link naar het document te openen ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Vergadering gemeenteraad Losser d.d. 18 december 2018

Vergadering gemeenteraad Losser d.d. 18 december 2018 Bijdrages CDA-fractie Vanwege het late tijdstip zullen de agendapunten 17b, 17c en 17d ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Programmabegroting 2019

Voorzitter, Vandaag behandelen we de eerste programmabegroting van deze raadsperiode. Een sluitende begroting met ruimte voor investeringen. Het gevoerde financiële ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Amendement: Verhogen subsidie VVV

Onderwerp: Programmabegroting gemeente Losser 2019-2022 Voegt toe aan bladzijde 11 punt 9 “Overige afwegingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota” : ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Amendement: Opstellen communicatievisie

Onderwerp: Programmabegroting gemeente Losser 2019-2022 Wijzigt op bladzijde 11 punt 9 Overige afwegingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2018,  de ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie: Herinrichting kern Glane

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 13 november 2018 Constaterende dat – er in de Gronausestraat ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie: Weerstandsvermogen

Onderwerp:          Programmabegroting 2019 – 2022 De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op dinsdag 13 november 2018 Constaterende ...
Verder Lezen
/ Nieuws

CDA, VVD en D66 presenteren Coalitieakkoord 2018-2022

Op dinsdag 22 mei 2018 hebben de partijen CDA, VVD en D66 het Coalitieakkoord 2018-2022 met de titel: ‘Met opgestroopte ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Verklaring CDA-fractie t.a.v. informatieproces o.l.v. informateur Willeme

Voorzitter, Graag wil ik namens de CDA-fractie een verklaring afleggen over het Informatieproces dat maandag 26 maart jl. van start ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Lof, dank en zilveren speld voor scheidend CDA-wethouder Joop Hassink

Hij trad in 2009 aan in een zeer turbulente tijd. Er was politieke en bestuurlijke onrust en de financiële situatie ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Coalitievorming in gemeente Losser afgerond

De gesprekken met alle politieke partijen in de gemeente Losser hebben plaatsgevonden. Burgerforum, welke 21 stemmen meer had dan het ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Verkiezingswinst voor CDA

Het CDA gemeente Losser heeft een prima resultaat geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds 2006 bezette de fractie zes zetels in ...
Verder Lezen
/ Nieuws

CDA gemeente Losser organiseert een ondernemersavond voor alle ondernemers in de gemeente Losser

Vier jaar gleden organiseerde CDA Losser voor de ondernemers in Losser een informatieve avond. Een succesvolle netwerkavond waar Losserse ondernemers ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Valentijnsboeketten uitgereikt door CDA gemeente Losser

Traditiegetrouw heeft het CDA gemeente Losser op Valentijnsdag weer bloemen uitgereikt. Fractievoorzitter Ellen Visschedijk ging samen met haar collega’s op ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Speerpunten CDA gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gezonde gemeentefinanciën De afgelopen jaren is er een stevige financiële positie gerealiseerd. Dat willen wij zo houden. Onze uitgangspunten zijn: ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Wethouder Hassink in top beste Twentse bestuurders

Wethouder Joop Hassink (CDA) van de gemeente Losser staat op de zevende plaats in de lijst van beste Twentse bestuurders ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Afvalstoffen

Met de invoering van het Diftar gaat bijna iedereen in Losser erop vooruit en wordt vanuit het college nog meegedacht ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Ellen Visschedijk-ten Veldhuis is lijsttrekker voor het CDA Losser tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Zij volgt daarmee Jos in het Veld uit Overdinkel op, die vier jaar geleden nog de CDA-lijst trok. In het ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Bruisend Losser

Heeft u het gezien afgelopen zaterdag? Alle activiteiten die in Losser georganiseerd werden in het kader van Halloween en de ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Programmabegroting 2018 e.v.

Voorzitter, Vandaag behandelen we de laatste programmabegroting van deze raadsperiode. Een degelijke begroting met ruimte voor investeringen. Investeringen in 2018, ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie: Zorgschouw

Onderwerp: Programmabegroting 2018 e.v. De Raad van de gemeente Losser bijeen op d.d. 13 november 2017 Overwegende dat: De gemeente ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie: Herinrichting kern Beuningen

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 13 november 2017 Constaterende dat er volgens het huidige MIP ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie: Instellen Duurzaamheidsfonds

Agendapunt 9 Programmabegroting 2018-2021 De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 13 november 2017, Overwegende dat: de ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Amendement: Speeltoestellen

AMENDEMENT Voorstelnummer:               11 Onderwerp:                          Programmabegroting 2018  Voegt aan de onderdelen uit het Financieel perspectief ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Aloysiusschool

De CDA-fractie van de gemeente Losser is niet voor òf tegen de sloop van de Aloysiusschool! We hebben dat proberen ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Overlast hondenpoep

Overlast hondenpoep: Hierover mag eenieder iets van vinden. Waarheid is: Hondenpoep overlast is een grote ergernis. Waarheid is: De hond ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Verkeersveiligheid kruising Bentheimerstraat/Beuningerstraat/Dorpstraat De Lutte

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het College (Art. 39 Rvo) Betreft: Verkeersveiligheid kruising Bentheimerstraat/Beuningerstraat/Dorpstraat De Lutte De Lutte, 20 ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie Sociale kaart

De raad In vergadering bijeen d.d. 11 juli 2017 Agendapunt: Kadernota Onderwerp: Sociale kaart Overwegende dat: Het als gevolg van ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Herziening bestemmingsplan Buitengebied, vm CR De Tankenberg

Door Luc westerhof; Voorzitter, In dit raadsvoorstel vraagt u de raad om in te stemmen met een partiële herziening van ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Agenda van Twente 2018-2022

Door Ellen Visschedijk; Voorzitter, Vanavond wordt de gemeenteraad van Losser gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe Agenda van/voor Twente ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Amendement Kadernota AvT

AMENDEMENT Voorstelnummer:         12 Onderwerp:                     Kadernota 2018 / Agenda van Twente De raad van de gemeente Losser, ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie Poli Losser

Door Gerben Keujer; Voorzitter, Zoals bekend zal het Medisch Spectrum Twente de polikliniek in Losser op korte termijn sluiten. We ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie: Poli gemeente Losser

De raad van de Gemeente Losser in vergadering bijeen op 11 juli 2017: Constaterende dat: Ondanks de inzet van de ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie Kadernota Weerstandsvermogen

MOTIE Voorstelnummer:  12 Onderwerp:               Kadernota 2018 – 2021 De raad van de gemeente Losser ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Amendement Jaarrekening 2016 starterslening

Wijzigt het raadsvoorstel van 6 juni 2017 als volgt: Onder punt 2 wordt een bulletpoint toegevoegd, te weten: Een bedrag ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie Inbreiding binnen de bebouwde kom

Motie De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 11 juli 2017 Onderwerp: Inbreiding binnen de bebouwde kom ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Amendement Verkeersveiligheid Glane

Agendapunt 8: Jaarrekening Amendement: Verkeersveiligheid Glane De raad in vergadering bijeen op dinsdag 11 juli 2017 Wijzigt het raadsvoorstel van ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Kadernota 2018-2021

Door Ellen Visschedijk; Voorzitter, Ook dit jaar hoeven er in deze Kadernota geen extra bezuinigingen en hervormingen te worden opgevoerd ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie Hoofdstraat Overdinkel

Vrijdag 7 juli wordt Hart voor Overdinkel opgeleverd. Overdinkel wordt weer trots op alles wat er is gedaan. Echter speelt ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Profielschets nieuwe burgemeester

Op deze pagina kunt u het raadsvoorstel van de profielschets vinden, welke in de extra ingelaste raadsvergadering van 14 juni ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Het CDA zoekt raadsleden!

Met de belangrijke gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor de deur zoekt het CDA raadsleden die weloverwogen (en nuchter) in het leven ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Bijdrage CDA-fractie Zonnepark Overdinkel

Voorzitter, Het raadsvoorstel om een “Verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de aanleg van een grootschalig zonnepark in ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Programmabegroting 2017

Door: Ellen Visschedijk-ten Veldhuis Voorzitter, De CDA-fractie heeft de Programmabegroting 2017 met enthousiasme ontvangen; Een sluitende begroting, ook in meerjarig perspectief, ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

Aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser Losser, 5 juni 2016 Betreft: Art. 39 reglement van orde ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Jan Evering nieuwe voorzitter CDA Losser

Tijdens de druk bezochte ledenbijeenkomst afgelopen maandagavond bij hotel Marktzicht is Jan Evering verkozen tot nieuwe voorzitter van het CDA ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Individuele inkomenstoeslag

De gemeente Losser zet zich over de breedte in voor armoedebestrijding. Via gemeentelijke regelingen als de Individuele inkomenstoeslag  maar ook ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Hondenbeleid

Startnotitie Hondenbeleid (Luc Westerhof) Voorzitter, In dit raadsvoorstel vraagt u ons kennis te nemen van de startnotitie hondenbeleid. Het CDA ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Motie Kulturhus Losser

MOTIE Agendapunt 5 Onderwerp: Businesscase Kulturhus Losser en Losser Flexibel en Verbonden De raad van de gemeente Losser in vergadering ...
Verder Lezen
/ Nieuws

van de fractie:

Kulturhus Losser /Raadsvergadering d.d.10 april 2016 (Wv. Ellen Visschedijk) Voorzitter, Met de behandeling van dit raadsvoorstel zijn we weer een ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Nieuws van de fractie:

Kulturhus LosserKulturhus Losser /Raadsvergadering d.d.10 april 2016 (Wv. Ellen Visschedijk) Voorzitter, Met de behandeling van dit raadsvoorstel zijn we weer ...
Verder Lezen
/ Nieuws

CDA gemeente Losser Algemene beschouwingen 2016

CDA gemeente Losser Algemene beschouwingen 2016 ...
Verder Lezen
/ Nieuws, Afbeelding

Programmabegroting 2016

Door: Jos in het Veld Voorzitter, ’Wie zaait, zal oogsten’, is de uitdrukking. Niet alleen op de winkel passen maar ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Begrotingskrant 2016

Dankzij het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren zien we verder herstel. Dit herstel is weliswaar nog broos, maar ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Verhaal met moraal

Column door Gerrit-Jan uit het Broek in de Week van Losser – februari 2015 Deze week is het mijn beurt ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Bergopwaarts

Column door Ellen Visschedijk-ten Veldhuis in de Week van Losser – januari 2015 Mijn naam is Ellen Visschedijk-ten Veldhuis, 50 ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Frisse kijk

Column door Gerben Keujer in de Week van Losser – december 2014 Geboren in Losser, opgegroeid in Overdinkel. Getrouwd en ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Programmabegroting 2015

Door: Ellen Visschedijk-ten Veldhuis Voorzitter, Algemeen De Programmabegroting 2015 is de eerste begroting die in deze raadsperiode door het nieuwe College ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Passie voor Twente

Column door Luc Westerhof in de Week van Losser – november 2014 Graag stel ik mij deze week aan u ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Vertrouwen

Column door Jos in het Veld in de Week van Losser – september 2014 Ik mag mij deze week aan ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Visiestuk sociaal domein

De CDA-fractie heeft kennisgenomen van het visiestuk sociaal domein en is blij dat de gemeente Losser nu een spreekwoordelijke stip ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Kadernota 2015

Voorzitter er is in een paar dagen tijd nogal wat gebeurd met de Kadernota 2015. Vorige week gingen we er ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Coalitieakkoord gepresenteerd

Maandagochtend 26 mei 2014 heeft de nieuwe coalitie van Burgerforum, CDA en D66 haar coalitieakkoord gepresenteerd. Het akkoord heeft als ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Mix van ervaring en vernieuwing op kandidatenlijst CDA Losser

Het CDA Losser heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vastgesteld. Voor de samenstelling was een evenwichtige mix ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Jan Evering neemt afscheid als CDA-Statenlid

Woensdag 12 december heeft Jan Evering tijdens de Provinciale Statenvergadering afscheid genomen als CDA-Statenlid. CdK Ank Bijleveld heeft hem geridderd ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Openbare informatiebijeenkomst 11 juni

Op maandag 11 juni is er om 19.00 uur op verzoek van een aantal fracties een extra openbare informatiebijeenkomst over ...
Verder Lezen
/ Nieuws

College verheugd over besluit bestuur MST

Op signalen uit de samenleving dat de defecte röntgenapparatuur van het MST bij Zorggroep Sint Maarten niet zou worden vervangen ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Intentieverklaring brede school Losser getekend

Op vrijdag 13 april is de intentieverklaring voor de bouw van een brede school in Losser getekend. Wethouder Joop Hassink, ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Behoud van cultuurhistorische gebouwen belangrijk voor Noordoost-Twente

‘Cultuurhistorische gebouwen zijn belangrijk voor de belevingswaarde van Noordoost-Twente. Ze zijn uniek voor het Twentse landschap en versterken de sociaaleconomische ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Provinciaal onderzoek op herhaling

Vanaf zaterdag 14 april ontvangen ruim 25.000 inwoners van Overijssel een postkaart in de brievenbus met daarop de oproep om ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Losser opnieuw in zwaar weer

Document ‘De Staat van Losser’ toont een weinig rooskleurige beeld voor de komende jaren. Doelstellingen worden niet gehaald op meerdere ...
Verder Lezen
/ Nieuws

Werkbezoek Provinciale Statenleden

Dinsdag 13 maart heeft een aantal Statenleden de gemeente Losser en de Landgoedboerderij bezocht. Op het gemeentehuis vertelde Michael Sijbom ...
Verder Lezen
/ Nieuws