Nieuwsberichten

Terugblik raadsvergadering 14 november 2023

Op dinsdag 14 november stond de begroting 2024-2027 op de agenda en was daarmee het belangrijkste onderwerp van de vergadering ...
/ Nieuws

Vragen aan College van B&W over PPLG

CDA Gemeente Losser stelt prangende vragen aan College van B&W over Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG) en de kwaliteit van ...
/ Nieuws

Terugblik raadsvergadering 10 oktober 2023

De raadsvergadering kende veel hamerstukken waaronder verschillende bestemmingsplanwijzigingen. Een van deze bestemmingsplanwijzigingen zag toe op woningbouw op de locatie van ...
/ Nieuws

Antwoorden college op vragen CDA over Windturbines in Duitsland

Namens de raadsfractie van het CDA zijn artikel 39-vragen gesteld over de mogelijke komst van zes grote windturbines in Duitsland ...
/ Nieuws

Vragen CDA gemeente Losser over Windmolens nabij Nederlandse-Duitse Grens

Het CDA gemeente Losser heeft vandaag een reeks procesmatige vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking ...
/ Nieuws

Voorjaarsnota 2023-2027

Voorzitter,Waartoe zijn wij op aarde? Vroeger een vraag met een simpel eenduidig antwoord. Waartoe zijn wij op aarde?De vraag is ...
/ Nieuws

Terugblik raadsvergadering 26 juni 2023

Op maandag 26 juni was er een ingelaste raadsvergadering om onder andere de begrotingen van de verbonden partijen, zoals het ...
/ Nieuws

Terugblik raadsvergadering 16 mei 2023

De agenda van de raadsvergadering van 16 mei jl. was wederom een korte. Veel hamerstukken en enkele moties vreemd aan ...
/ Nieuws

Terugblik raadsvergadering 28 maart jl.

De tweede raadsvergadering van het jaar kende een korte agenda. Enkel de omgevingsvisie werd als bespreekstuk behandeld. Verder waren er ...
/ Nieuws

CDA gemeente Losser zet lokale helden in het zonnetje met een Valentijnsboeket

Zoals elk jaar rondom Valentijnsdag ging ook afgelopen weekend een delegatie van de CDA-fractie op pad om enkele ‘lokale helden’ ...
/ Nieuws

Terugblik raadsvergadering CDA

Afgelopen week stond de eerste raadsvergadering van 2023 op de agenda. Er stonden enkel hamerstukken en moties op het programma ...
/ Nieuws

Artikel 39 vraag – Paasvuren versus verstrekkende gevolgen

16 november 2022   Geacht college burgemeester en wethouders gemeente Losser, Wij vernamen uit diverse media dat de Gedeputeerde Staten ...
/ Nieuws

CDA gemeente Losser kritisch over programma begroting 2023-2026

In de raadsvergadering op dinsdagavond 15 november heeft het CDA gemeente Losser haar zorgen geuit over de begroting 2023-2026 van de gemeente ...
/ Nieuws

CDA geeft de voorkeur aan eigen inwoners

In de raadsvergadering van 4 oktober heeft het CDA gemeente Losser een motie ingediend waarbij de gemeente vanaf 1 januari ...
/ Nieuws

CDA steunt het verenigingsleven

Het CDA gemeente Losser wil dat de gemeente Losser bij alle verenigingen en stichtingen inventariseert wat de gevolgen van de ...
/ Nieuws

Inbreng CDA gemeente Losser – Twente Board

Op woensdag 13 juli jl. zijn verschillende partijen uit de samenleving, waaronder de afgevaardigden van politieke partijen uit de gemeente ...
/ Nieuws

Wopke Hoekstra: ‘Het moet samen met de boeren, met de provincies’

Traditiegetrouw houdt CDA Overijssel de startbijeenkomst van het politieke op een wisselende locatie, ditmaal in Stadstheater De Bond in Oldenzaal ...
/ Nieuws

Artikel 39 vragen – CDA fractie gemeente Losser

Geacht college, In de raadsinformatiebrief van 19 augustus jl. werd de laatste stand van zaken rondom de tijdelijke noodopvang van ...
/ Nieuws

Pieter Omtzigt in gesprek met boeren Noordoost-Twente

Zaterdagochtend ging Pieter Omtzigt op het erf van de familie Ribberink in Tilligte in gesprek met boeren uit Noordoost-Twente. Omtzigt ...
/ Nieuws

Paul Elferink nieuwe fractievoorzitter CDA gemeente Losser!

Paul Elferink uit Losser wordt de nieuwe voorzitter van de CDA-fractie in de Losserse gemeenteraad. Hij volgt daarmee voormalig wethouder ...
/ Nieuws

Geen leefbaar platteland zonder gezonde boerenstand

De boer is troef! Helaas houden de gepresenteerde plannen van 10 juni 2022 door minister Van der Wal geen rekening ...
/ Nieuws

Inbreng CDA n.a.v. coalitieakkoord – raadsvergadering 7 juni 2022

Voorzitter, Het CDA heeft met belangstelling het coalitieakkoord “Groeien door ambitie” gelezen. Daarover later meer. Wij nemen graag de gelegenheid ...
/ Nieuws

Harry Nijhuis beëindigt raadslidmaatschap

LOSSER – Harry Nijhuis beëindigt zijn lidmaatschap van de gemeenteraad van Losser. De vacante plek in de CDA-fractie wordt ingevuld ...
/ Nieuws

Harry Nijhuis lijsttrekker CDA gemeente Losser

Harry Nijhuis is gisteravond door de Algemene Ledenvergadering van het CDA gemeente Losser met algemene stemmen gekozen tot lijsttrekker voor ...
/ Nieuws

Bouwstenen voor het CDA-verhaal

Aanstaande zaterdag 11 september vindt het bijzonder partijcongres plaats in Den Bosch. Samen met zestien CDA-afdelingen hebben we een brief ...
/ Nieuws

Algemene Ledenvergadering van het CDA Losser

Geacht CDA-lid, Namens het Algemeen Bestuur van het CDA Losser nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering ...
/ Nieuws

Taakverdeling CDA-Vechtstromen:

Dichtbij kiezers – Water, voor nu en later! De fractie CDA-Vechtstromen heeft na de afronding van de formatiefase van het ...
/ Nieuws

Bijdrage raadsvergadering d.d. 12 maart 2019 CDA-fractie

Wonen aan het Dinkeldal (J.in het Veld) Voorzitter , Dit onderwerp is reeds veel besproken, zowel aanwonenden als huurders van ...
/ Nieuws

Motie Drugsgebruik en overlast

Klik HIER om de link naar het document te openen ...
/ Nieuws

Vergadering gemeenteraad Losser d.d. 18 december 2018

Vergadering gemeenteraad Losser d.d. 18 december 2018 Bijdrages CDA-fractie Vanwege het late tijdstip zullen de agendapunten 17b, 17c en 17d ...
/ Nieuws

Programmabegroting 2019

Voorzitter, Vandaag behandelen we de eerste programmabegroting van deze raadsperiode. Een sluitende begroting met ruimte voor investeringen. Het gevoerde financiële ...
/ Nieuws

Amendement: Verhogen subsidie VVV

Onderwerp: Programmabegroting gemeente Losser 2019-2022 Voegt toe aan bladzijde 11 punt 9 “Overige afwegingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota” : ...
/ Nieuws

Amendement: Opstellen communicatievisie

Onderwerp: Programmabegroting gemeente Losser 2019-2022 Wijzigt op bladzijde 11 punt 9 Overige afwegingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2018,  de ...
/ Nieuws

Motie: Herinrichting kern Glane

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 13 november 2018 Constaterende dat – er in de Gronausestraat ...
/ Nieuws

Motie: Weerstandsvermogen

Onderwerp:          Programmabegroting 2019 – 2022 De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op dinsdag 13 november 2018 Constaterende ...
/ Nieuws

CDA, VVD en D66 presenteren Coalitieakkoord 2018-2022

Op dinsdag 22 mei 2018 hebben de partijen CDA, VVD en D66 het Coalitieakkoord 2018-2022 met de titel: ‘Met opgestroopte ...
/ Nieuws

Verklaring CDA-fractie t.a.v. informatieproces o.l.v. informateur Willeme

Voorzitter, Graag wil ik namens de CDA-fractie een verklaring afleggen over het Informatieproces dat maandag 26 maart jl. van start ...
/ Nieuws

Lof, dank en zilveren speld voor scheidend CDA-wethouder Joop Hassink

Hij trad in 2009 aan in een zeer turbulente tijd. Er was politieke en bestuurlijke onrust en de financiële situatie ...
/ Nieuws

Coalitievorming in gemeente Losser afgerond

De gesprekken met alle politieke partijen in de gemeente Losser hebben plaatsgevonden. Burgerforum, welke 21 stemmen meer had dan het ...
/ Nieuws

Verkiezingswinst voor CDA

Het CDA gemeente Losser heeft een prima resultaat geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds 2006 bezette de fractie zes zetels in ...
/ Nieuws

CDA gemeente Losser organiseert een ondernemersavond voor alle ondernemers in de gemeente Losser

Vier jaar gleden organiseerde CDA Losser voor de ondernemers in Losser een informatieve avond. Een succesvolle netwerkavond waar Losserse ondernemers ...
/ Nieuws

Valentijnsboeketten uitgereikt door CDA gemeente Losser

Traditiegetrouw heeft het CDA gemeente Losser op Valentijnsdag weer bloemen uitgereikt. Fractievoorzitter Ellen Visschedijk ging samen met haar collega’s op ...
/ Nieuws

Speerpunten CDA gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gezonde gemeentefinanciën De afgelopen jaren is er een stevige financiële positie gerealiseerd. Dat willen wij zo houden. Onze uitgangspunten zijn: ...
/ Nieuws

Wethouder Hassink in top beste Twentse bestuurders

Wethouder Joop Hassink (CDA) van de gemeente Losser staat op de zevende plaats in de lijst van beste Twentse bestuurders ...
/ Nieuws

Afvalstoffen

Met de invoering van het Diftar gaat bijna iedereen in Losser erop vooruit en wordt vanuit het college nog meegedacht ...
/ Nieuws

Ellen Visschedijk-ten Veldhuis is lijsttrekker voor het CDA Losser tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Zij volgt daarmee Jos in het Veld uit Overdinkel op, die vier jaar geleden nog de CDA-lijst trok. In het ...
/ Nieuws

Bruisend Losser

Heeft u het gezien afgelopen zaterdag? Alle activiteiten die in Losser georganiseerd werden in het kader van Halloween en de ...
/ Nieuws

Programmabegroting 2018 e.v.

Voorzitter, Vandaag behandelen we de laatste programmabegroting van deze raadsperiode. Een degelijke begroting met ruimte voor investeringen. Investeringen in 2018, ...
/ Nieuws

Motie: Zorgschouw

Onderwerp: Programmabegroting 2018 e.v. De Raad van de gemeente Losser bijeen op d.d. 13 november 2017 Overwegende dat: De gemeente ...
/ Nieuws

Motie: Herinrichting kern Beuningen

De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 13 november 2017 Constaterende dat er volgens het huidige MIP ...
/ Nieuws

Motie: Instellen Duurzaamheidsfonds

Agendapunt 9 Programmabegroting 2018-2021 De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 13 november 2017, Overwegende dat: de ...
/ Nieuws

Amendement: Speeltoestellen

AMENDEMENT Voorstelnummer:               11 Onderwerp:                          Programmabegroting 2018  Voegt aan de onderdelen uit het Financieel perspectief ...
/ Nieuws

Aloysiusschool

De CDA-fractie van de gemeente Losser is niet voor òf tegen de sloop van de Aloysiusschool! We hebben dat proberen ...
/ Nieuws

Overlast hondenpoep

Overlast hondenpoep: Hierover mag eenieder iets van vinden. Waarheid is: Hondenpoep overlast is een grote ergernis. Waarheid is: De hond ...
/ Nieuws

Verkeersveiligheid kruising Bentheimerstraat/Beuningerstraat/Dorpstraat De Lutte

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het College (Art. 39 Rvo) Betreft: Verkeersveiligheid kruising Bentheimerstraat/Beuningerstraat/Dorpstraat De Lutte De Lutte, 20 ...
/ Nieuws

Motie Sociale kaart

De raad In vergadering bijeen d.d. 11 juli 2017 Agendapunt: Kadernota Onderwerp: Sociale kaart Overwegende dat: Het als gevolg van ...
/ Nieuws

Herziening bestemmingsplan Buitengebied, vm CR De Tankenberg

Door Luc westerhof; Voorzitter, In dit raadsvoorstel vraagt u de raad om in te stemmen met een partiële herziening van ...
/ Nieuws

Agenda van Twente 2018-2022

Door Ellen Visschedijk; Voorzitter, Vanavond wordt de gemeenteraad van Losser gevraagd akkoord te gaan met de nieuwe Agenda van/voor Twente ...
/ Nieuws

Amendement Kadernota AvT

AMENDEMENT Voorstelnummer:         12 Onderwerp:                     Kadernota 2018 / Agenda van Twente De raad van de gemeente Losser, ...
/ Nieuws

Motie Poli Losser

Door Gerben Keujer; Voorzitter, Zoals bekend zal het Medisch Spectrum Twente de polikliniek in Losser op korte termijn sluiten. We ...
/ Nieuws

Motie: Poli gemeente Losser

De raad van de Gemeente Losser in vergadering bijeen op 11 juli 2017: Constaterende dat: Ondanks de inzet van de ...
/ Nieuws

Motie Kadernota Weerstandsvermogen

MOTIE Voorstelnummer:  12 Onderwerp:               Kadernota 2018 – 2021 De raad van de gemeente Losser ...
/ Nieuws

Amendement Jaarrekening 2016 starterslening

Wijzigt het raadsvoorstel van 6 juni 2017 als volgt: Onder punt 2 wordt een bulletpoint toegevoegd, te weten: Een bedrag ...
/ Nieuws

Motie Inbreiding binnen de bebouwde kom

Motie De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen d.d. 11 juli 2017 Onderwerp: Inbreiding binnen de bebouwde kom ...
/ Nieuws

Amendement Verkeersveiligheid Glane

Agendapunt 8: Jaarrekening Amendement: Verkeersveiligheid Glane De raad in vergadering bijeen op dinsdag 11 juli 2017 Wijzigt het raadsvoorstel van ...
/ Nieuws

Kadernota 2018-2021

Door Ellen Visschedijk; Voorzitter, Ook dit jaar hoeven er in deze Kadernota geen extra bezuinigingen en hervormingen te worden opgevoerd ...
/ Nieuws

Motie Hoofdstraat Overdinkel

Vrijdag 7 juli wordt Hart voor Overdinkel opgeleverd. Overdinkel wordt weer trots op alles wat er is gedaan. Echter speelt ...
/ Nieuws

Profielschets nieuwe burgemeester

Op deze pagina kunt u het raadsvoorstel van de profielschets vinden, welke in de extra ingelaste raadsvergadering van 14 juni ...
/ Nieuws

Het CDA zoekt raadsleden!

Met de belangrijke gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor de deur zoekt het CDA raadsleden die weloverwogen (en nuchter) in het leven ...
/ Nieuws

Bijdrage CDA-fractie Zonnepark Overdinkel

Voorzitter, Het raadsvoorstel om een “Verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de aanleg van een grootschalig zonnepark in ...
/ Nieuws

Programmabegroting 2017

Door: Ellen Visschedijk-ten Veldhuis Voorzitter, De CDA-fractie heeft de Programmabegroting 2017 met enthousiasme ontvangen; Een sluitende begroting, ook in meerjarig perspectief, ...
/ Nieuws

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

Aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser Losser, 5 juni 2016 Betreft: Art. 39 reglement van orde ...
/ Nieuws

Jan Evering nieuwe voorzitter CDA Losser

Tijdens de druk bezochte ledenbijeenkomst afgelopen maandagavond bij hotel Marktzicht is Jan Evering verkozen tot nieuwe voorzitter van het CDA ...
/ Nieuws

Individuele inkomenstoeslag

De gemeente Losser zet zich over de breedte in voor armoedebestrijding. Via gemeentelijke regelingen als de Individuele inkomenstoeslag  maar ook ...
/ Nieuws

Hondenbeleid

Startnotitie Hondenbeleid (Luc Westerhof) Voorzitter, In dit raadsvoorstel vraagt u ons kennis te nemen van de startnotitie hondenbeleid. Het CDA ...
/ Nieuws

Motie Kulturhus Losser

MOTIE Agendapunt 5 Onderwerp: Businesscase Kulturhus Losser en Losser Flexibel en Verbonden De raad van de gemeente Losser in vergadering ...
/ Nieuws

van de fractie:

Kulturhus Losser /Raadsvergadering d.d.10 april 2016 (Wv. Ellen Visschedijk) Voorzitter, Met de behandeling van dit raadsvoorstel zijn we weer een ...
/ Nieuws

Nieuws van de fractie:

Kulturhus LosserKulturhus Losser /Raadsvergadering d.d.10 april 2016 (Wv. Ellen Visschedijk) Voorzitter, Met de behandeling van dit raadsvoorstel zijn we weer ...
/ Nieuws

CDA gemeente Losser Algemene beschouwingen 2016

CDA gemeente Losser Algemene beschouwingen 2016 ...
/ Nieuws, Afbeelding

Programmabegroting 2016

Door: Jos in het Veld Voorzitter, ’Wie zaait, zal oogsten’, is de uitdrukking. Niet alleen op de winkel passen maar ...
/ Nieuws

Begrotingskrant 2016

Dankzij het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren zien we verder herstel. Dit herstel is weliswaar nog broos, maar ...
/ Nieuws

Verhaal met moraal

Column door Gerrit-Jan uit het Broek in de Week van Losser – februari 2015 Deze week is het mijn beurt ...
/ Nieuws

Bergopwaarts

Column door Ellen Visschedijk-ten Veldhuis in de Week van Losser – januari 2015 Mijn naam is Ellen Visschedijk-ten Veldhuis, 50 ...
/ Nieuws

Frisse kijk

Column door Gerben Keujer in de Week van Losser – december 2014 Geboren in Losser, opgegroeid in Overdinkel. Getrouwd en ...
/ Nieuws

Programmabegroting 2015

Door: Ellen Visschedijk-ten Veldhuis Voorzitter, Algemeen De Programmabegroting 2015 is de eerste begroting die in deze raadsperiode door het nieuwe College ...
/ Nieuws

Passie voor Twente

Column door Luc Westerhof in de Week van Losser – november 2014 Graag stel ik mij deze week aan u ...
/ Nieuws

Vertrouwen

Column door Jos in het Veld in de Week van Losser – september 2014 Ik mag mij deze week aan ...
/ Nieuws

Visiestuk sociaal domein

De CDA-fractie heeft kennisgenomen van het visiestuk sociaal domein en is blij dat de gemeente Losser nu een spreekwoordelijke stip ...
/ Nieuws

Kadernota 2015

Voorzitter er is in een paar dagen tijd nogal wat gebeurd met de Kadernota 2015. Vorige week gingen we er ...
/ Nieuws

Coalitieakkoord gepresenteerd

Maandagochtend 26 mei 2014 heeft de nieuwe coalitie van Burgerforum, CDA en D66 haar coalitieakkoord gepresenteerd. Het akkoord heeft als ...
/ Nieuws

Mix van ervaring en vernieuwing op kandidatenlijst CDA Losser

Het CDA Losser heeft de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vastgesteld. Voor de samenstelling was een evenwichtige mix ...
/ Nieuws

Jan Evering neemt afscheid als CDA-Statenlid

Woensdag 12 december heeft Jan Evering tijdens de Provinciale Statenvergadering afscheid genomen als CDA-Statenlid. CdK Ank Bijleveld heeft hem geridderd ...
/ Nieuws

Openbare informatiebijeenkomst 11 juni

Op maandag 11 juni is er om 19.00 uur op verzoek van een aantal fracties een extra openbare informatiebijeenkomst over ...
/ Nieuws

College verheugd over besluit bestuur MST

Op signalen uit de samenleving dat de defecte röntgenapparatuur van het MST bij Zorggroep Sint Maarten niet zou worden vervangen ...
/ Nieuws

Intentieverklaring brede school Losser getekend

Op vrijdag 13 april is de intentieverklaring voor de bouw van een brede school in Losser getekend. Wethouder Joop Hassink, ...
/ Nieuws

Behoud van cultuurhistorische gebouwen belangrijk voor Noordoost-Twente

‘Cultuurhistorische gebouwen zijn belangrijk voor de belevingswaarde van Noordoost-Twente. Ze zijn uniek voor het Twentse landschap en versterken de sociaaleconomische ...
/ Nieuws

Provinciaal onderzoek op herhaling

Vanaf zaterdag 14 april ontvangen ruim 25.000 inwoners van Overijssel een postkaart in de brievenbus met daarop de oproep om ...
/ Nieuws

Losser opnieuw in zwaar weer

Document ‘De Staat van Losser’ toont een weinig rooskleurige beeld voor de komende jaren. Doelstellingen worden niet gehaald op meerdere ...
/ Nieuws

Werkbezoek Provinciale Statenleden

Dinsdag 13 maart heeft een aantal Statenleden de gemeente Losser en de Landgoedboerderij bezocht. Op het gemeentehuis vertelde Michael Sijbom ...
/ Nieuws