CDA gemeente Losser vraagt om oplossing voor tekort aan supermarkten in het dorp Losser

De CDA-fractie in de gemeente Losser heeft schriftelijke vragen gesteld
aan het College van Burgemeester en Wethouders betreƯende het tekort aan supermarkten in
het dorp Losser. Fractievoorzitter Paul Elferink uit namens de partij zijn bezorgdheid over het
beperkte aanbod van supermarkten in Losser en de negatieve gevolgen die dit heeft voor de
lokale economie en het milieu.

Het CDA wijst op de detailhandelsvisie van Losser, waarin ruimte is gemaakt voor vier fullservice supermarkten in de dorpskern. Momenteel zijn er echter nog maar twee supermarkten
over na het vertrek van Plus en Coop. Beide overgebleven supermarkten willen hun
vloeroppervlak uitbreiden om beter te kunnen voldoen aan de behoeften van de consumenten.

Veel inwoners van Losser doen nu hun boodschappen in naburige steden zoals Oldenzaal,
Enschede en zelfs Duitsland. Dit leidt tot meer verkeersbewegingen, wat negatieve gevolgen
heeft voor het milieu en de veiligheid. Bovendien lopen de supermarkten in Losser hierdoor
omzet mis, wat ook een negatieve impact heeft op de andere detailhandel in het centrum van
het dorp.

Het CDA dringt daarom aan op de komst van een derde supermarkt, bij voorkeur een food
discounter, om de diversiteit en het aanbod te vergroten. De partij heeft de volgende vragen aan
het college voorgelegd:

 1. Is het college zich bewust van de maatschappelijke roep om uitbreiding van het aantal
  supermarkten in Losser, bij voorkeur in de vorm van een food discounter?
 2. Welke initiatieven heeft het college ondernomen of is het voornemens te ondernemen
  om de diversiteit in de food retailsector in Losser te vergroten?
 3. Welke stappen heeft het college ondernomen of is het van plan te ondernemen om de
  behoefte aan uitbreiding van het vloeroppervlak van de bestaande supermarkten te
  realiseren?
 4. In welke mate vormen ruimtelijke aspecten en grond-/vastgoedposities belemmeringen
  voor de uitbreiding en diversificatie van de supermarkten in Losser?
 5. Wat is er nodig om deze belemmeringen weg te nemen?

Het CDA hoopt dat het college snel actie onderneemt om te zorgen voor een adequaat aanbod
van supermarkten in Losser, maar ook andere kerkdorpen in de gemeente, zodat zowel de
inwoners als de lokale ondernemers hier baat bij hebben.

Paul Elferink
Fractievoorzitter CDA gemeente Losser