Paul Elferink nieuwe fractievoorzitter CDA gemeente Losser!

Paul Elferink uit Losser wordt de nieuwe voorzitter van de CDA-fractie in de Losserse gemeenteraad. Hij volgt daarmee voormalig wethouder Harry Nijhuis op, die heeft aangegeven zich te willen oriënteren op zijn toekomst. Paul Elferink is geboren en getogen Lossernaar en was voormalig eigenaar van de Welkoop in Losser. Paul is actief als vrijwilliger bij Brillmansdennen en St. Maartenstede.

 


Daarnaast is Paul parkmanager van het industrieterrein De Pol & Zoekeresch, aanspreekpunt van het zonnepark te Overdinkel en marktmeester van de maandelijkse boerenmarkt in Losser. Elferink stond bij de laatste verkiezingen op plek 5 voor het CDA. “De afgelopen maanden hebben we met team CDA een intensieve periode gekend. We hebben een goede campagne gevoerd en mooi resultaat behaald. Hoewel we niet in de coalitie zitten, willen we met onze kennis en kunde graag een constructieve bijdrage leveren vanuit de oppositie. Dat is voor het CDA een nieuwe situatie, maar ook daar vinden we onze plek. Bovendien zijn veel zaken nieuw voor mij, maar ik ervaar veel ondersteuning van mijn fractiegenoten, commissieleden en oudgedienden. Dat maakt dat ik graag de rol van fractievoorzitter op me wil nemen. In het belang van het CDA, maar bovenal in het belang van de gemeente Losser. Met het vernieuwde team zetten we ons de komende jaren verder in om de gemeente Losser socialer en vitaler te maken. Bovenal blijkt dat het CDA gemeente Losser een bloeiende club is waar mensen graag hun naam aan willen verbinden”, aldus Elferink.

Naast de invulling van het fractievoorzitterschap door Elferink zal Jurran Visschedijk de rol op zich nemen van vice-fractievoorzitter. Gerry Waanders vult de positie in van fractiesecretaris en Luc Westerhof continueert de rol van penningmeester. Samen met de andere fractieleden, Jos in het Veld en Sandra Tiethoff, maar ook de commissieleden Stefan Kwekkeboom, Lilian Hassing en Theo Pünt, staat het team CDA gemeente Losser, met
vertegenwoordiging uit alle dorpen en kernen, klaar om de belangen van de inwoners te dienen.