Pieter Omtzigt in gesprek met boeren Noordoost-Twente

Zaterdagochtend ging Pieter Omtzigt op het erf van de familie Ribberink in Tilligte in gesprek met boeren uit Noordoost-Twente. Omtzigt kreeg de notitie ‘Impact Nationaal Plattelandsbeleid’ van de boeren en lokale CDA-afdelingen overhandigd. ‘’Voor stikstof bestaat er geen grens. Voor beleid wel.’’

Boeren en leefbaarheid onder druk
‘’Boeren staan flink onder druk’’, legt Sjoerd Ribberink uit. Hij heeft een melkveebedrijf bij Tilligte, naast de Dinkel. ‘’We willen een bijdrage leveren aan natuurbeheer en stikstofreductie, maar de onzekerheid is groot.’’ De opgaven voor het landelijk gebied rond stikstof, waterkwaliteit, duurzaamheid en biodiversiteit geven veel uitdagingen. Deze uitdagingen hebben niet alleen impact op de boer, maar ook de wijze waarop we op het platteland samenleven.

‘’De leefbaarheid lijkt daarmee steeds verder onder druk te staan, vooral in kleine kernen zoals Tilligte en Lattrop-Breklenkamp’’, vervolgt Henry Fox. Hij heeft een melkveebedrijf vlakbij de Duitse grens, waar ze andere uitgangspunten hanteren. Dit vlak naast Natura2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld. Meer dan de helft van de stikstofdepositie in dat gebied komt uit Duitsland. Boeren aan de Duitse kant van de grens kunnen doorgaan met hun bedrijven. Terwijl de Nederlandse boeren zich drastisch moeten aanpassen of stoppen, worden de Nederlandse stikstofdoelen nooit gehaald’’, aldus Fox. Zelfs als alle stikstof uit Nederland stopt, dan nog is niet genoeg om de doelen te halen. Vlak over de grens worden zelfs twee nieuwe varkensstallen gebouwd.

Uitnodiging aan de ministers
Pieter Omtzigt zet zich in om ministers van Landbouw en Stikstof naar regio’s zoals Noordoost-Twente en de Achterhoek te krijgen. Daarvoor is zijn motie, samen met CDA en VVD, aangenomen. ‘’Door in gesprek te gaan met boeren en de situatie zelf te bekijken zie je dat elke logica ontbreekt’’, vindt Omtzigt. ‘’Het water stroomt letterlijk in Duitsland weg, terwijl we aan de Nederlandse kant drastische maatregelen treffen.’’ Omtzigt roept op om de ministers uit te nodigen en gebieden zoals de Bergvennen en Brecklenkampse Veld, maar ook het grensoverschrijdende Aamsveen aan de zuidkant van Twente te bekijken.

‘’Naast voorzieningen zoals kleine scholen, de bereikbaarheid van hulpdiensten en huisartsenzorg zijn kleine kernen in bijvoorbeeld Noordoost-Twente ook afhankelijk van agrarische bedrijven en aanverwante ondernemers’’, aldus Omtzigt.