Verklaring CDA-fractie t.a.v. informatieproces o.l.v. informateur Willeme

Voorzitter,

Graag wil ik namens de CDA-fractie een verklaring afleggen over het Informatieproces dat maandag 26 maart jl. van start ging o.l.v. informateur Willeme.

Voor alle duidelijkheid, de informateur is aangesteld door Burgerforum die met 21 stemmen meer dan het CDA, de grootste partij is geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl.. Over de informateur is met de andere partijen vooraf geen overleg over geweest; het was geheel hun eigen keuze, niet de keuze van het CDA. Ik wil dat graag even helder stellen omdat wij daar vragen over hebben gehad. Bijzonder vonden wij bovendien de werkwijze van de informateur: slechts één keer hebben wij een agenda ontvangen en verder vond de informateur het niet nodig om de concept-verslagen van de gesprekken, al dan niet gecorrigeerd, vast te stellen. “Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid, mijn eigen aantekeningen en schrijf mijn informatieverslag”, aldus de informateur.

Op basis van de verkiezingsuitslag waren meerder opties voor coalities mogelijk. Een aantal heb ik ook genoemd bij de duiding van de uitslag op vrijdag 23 maart jl.

Voortzetting van de huidige coalitie lag wat het CDA betrof, in elk geval rationeel gezien, voor de hand. Tijdens de gesprekken met de informateur op maandag 26 en dinsdag 27 maart hebben wij dat ook aangegeven. Daarnaast hadden wij een tweede optie nl. CDA-VVD-D66. Ook die hebben wij benoemd in het gesprek.

De laatste 1 ½ jaar van de afgelopen raadsperiode verliep echter stroef waarbij zelfs een periode de coalitiegesprekken zijn gecanceld. (CDA en D66 spraken niet meer met BF). Op initiatief van wnd. burgemeester Gebben (en niet de grootste coalitiepartij)is er uiteindelijk een gesprek geweest waarin enkele afspraken zijn gemaakt over ‘hoe verder tot aan de verkiezingen’.

Vanwege die lastige laatste maanden van de vorige raadsperiode, vond de CDA-fractie dat, voor we verder gingen, er eerst een evaluatiegesprek moest plaatsvinden over de afgelopen raadsperiode tussen Burgerforum, D66 en het CDA. Dit gesprek, op initiatief dus van het CDA, heeft op Goede Vrijdag (30 maart) plaatsgevonden o.l.v. een externe gespreksleider.

En terwijl het CDA druk was in die eerste week van de informatieperiode om op korte termijn een gespreksleider te regelen, bleek achteraf dat de vice-voorzitter van Burgerforum woensdagochtend 28 maart al een afspraak had gemaakt bij de politiek leider van de VVD op zijn kantoor in Oldenzaal.

Dat mag uiteraard, daar is iedere partij natuurlijk vrij in, maar het is wel opmerkelijk.

Het evaluatiegesprek was verhelderend en het leek het CDA verstandig om met Burgerforum alleen nog een tweede gesprek aan te gaan over de ‘chemie’ tussen beide partijen. (Met BF alleen omdat het CDA van mening was dat tussen deze twee partijen de meeste wrijving zat, nog voortkomend uit de onderhandelingen in 2014).

In die eerste anderhalve week van het proces werd ons echter duidelijk dat Burgerforum er weinig voor voelde om met D66 verder te gaan.

De 2 gesprekken tussen de partijen onderling op initiatief van het CDA, werden teruggekoppeld naar de informateur, die niet zo blij was met deze initiatieven van het CDA omdat ze de planning van de informatiegesprekken verstoorden. Dat werd het CDA meegedeeld, maar ook de andere partijen te kennen gegeven zo bleek later.

Tijdens de laatste terugkoppeling naar de informateur(donderdag 5 april) werd afgesproken dat we op zaterdag 7 april drie mogelijke opties zouden bespreken waarvan zowel Burgerforum als het CDA deel uitmaakten (te weten: Burgerforum-CDA; Burgerforum-CDA-D66 en Burgerforum-CDA-VVD).

Na terugkoppeling van dit informele gesprek met de CDA fractie op vrijdagmorgen 6 april, kwam de CDA-fractie tot de conclusie dat alleen de mogelijkheid van voortzetting van de huidige coalitie het onderzoeken waard was.

Dit heb ik aan het begin van het gesprek op zaterdag 7 april tussen Burgerforum, CDA en D66 direct meegedeeld.

Inmiddels was het CDA door de VVD en D66 ook meegedeeld dat de coalitie CDA-VVD-D66, aanvankelijk onze 2e voorkeur, bij hun op één stond. Deze voorkeur was echter niet teruggekoppeld door de informateur naar het CDA. Wij vonden het dan ook met VVD en D66 onterecht dat deze coalitie niet werd onderzocht.

Het gesprek tussen Burgerforum , D66 en CDA werd vervolgens geschorst. En ondertussen, zo bleek later, deed Burgerforum tijdens die schorsing nog een nadrukkelijk beroep op de VVD om samen met hen een coalitie te vormen met gedoogsteun van de PvdA. De VVD bedankte daarvoor maar desondanks werden datzelfde weekend door Burgerforum nog mensen van de schaduwfractie van de VVD benaderd.

Aan het eind van het gesprek op zaterdag 7 april werd afgesproken dat maandag 9 april een gesprek met CDA-VVD-D66 zou plaatsvinden over mogelijke knelpunten bij een coalitie van deze partijen. Eenzelfde gesprek zou plaatsvinden op dinsdag 10 april, maar dan tussen de mogelijke coalitiepartijen BF-CDA-D66.

De mogelijke knelpunten tussen CDA, VVD en D66 leken overbrugbaar.

Bijzonder was dat de knelpunten die met Burgerforum werden besproken wel erg gemakkelijk werden afgedaan. Deze opstelling vonden we bijzonder en kwam het vertrouwen zeker niet ten goede. Het vertrouwen dat al flink was beschadigd door de pogingen van Burgerforum in het weekend van 7 en 8 april om alsnog een coalitie met de VVD te vormen. Kortom, het geloof in een constructieve coalitie met Burgerforum was bij het CDA tot het minimum gedaald en het telefoontje van de politiek leider van Burgerforum op woensdag 11 april met de mededeling dat voortzetting van de huidige coalitie toch hun eerste voorkeur had, kon het tij bij het CDA niet meer keren.

De CDA-fractie gaf de voorkeur aan een coalitie van CDA-VVD-D66 en heeft dat bij de informateur aangegeven. Inhoudelijke knelpunten zijn niet zo groot en het onderlinge vertrouwen tussen de partijen is in deze samenstelling het grootst.

Bovendien vertegenwoordigt deze coalitie 60 % van de kiezers, 243 burgers meer dan de coalitie die Burgerforum voorstond van BF-VVD met gedoogsteun van de PvdA.

BF 3211 CDA 3190
VVD 1702 VVD 1702
PvdA 605 D66 869
Totaal 5518 Totaal 5761

Maar dat is niet het belangrijkste. Nadrukkelijk wil ik meegeven dat de nieuwe coalitie aan de slag gaat voor alle inwoners van de gemeente Losser en uiteraard niet alleen voor haar eigen achterban. Bovendien is de nieuw gekozen gemeenteraad het hoogste orgaan in de gemeente en neemt de beslissingen. En als we kijken naar de samenstelling van die nieuwe raad dan zien we dat de komende periode alle kerkdorpen vertegenwoordigd zijn; 1 raadslid komt uit Beuningen, 3 wonen er in De Lutte, maar liefst 9 in dorp Losser, in Overdinkel wonen 5 raadsleden en tenslotte is ook Glane met 1 raadslid vertegenwoordigd. Kortom een mooie spreiding over de 5 kerkdorpen van 19 raadsleden met een verschillende politieke kleur en achtergrond. Alleen door goede samenwerking binnen die raad, tussen oppositie en coalitie, bereiken we de beste resultaten voor al onze inwoners.

Tot zover mijn eerste termijn.

Ellen Visschedijk