Intentieverklaring brede school Losser getekend

Op vrijdag 13 april is de intentieverklaring voor de bouw van een brede school in Losser getekend. Wethouder Joop Hassink, Consentbestuurder Marcel Poppink en SKOLO-algemeen directeur Ben Gengler hebben hun handtekening gezet onder een verklaring waarmee ze een verregaande vorm van samenwerking bevestigen.

Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er goede mogelijkheden zijn om openbare school Imenhof en de katholieke fusieschool De Basis-De Marke onder één dak samen te brengen. Met een nog te verwerven partner voor kinderopvang wordt dan een nieuwe brede school ontworpen en gebouwd. De drie organisaties blijven hun zelfstandigheid behouden maar er zullen gezamenlijke activiteiten voor de kinderen en de maatschappelijke omgeving worden opgezet.

SKOLO, het bestuur voor de katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel, wordt de bouwheer van de brede school. In de komende weken wordt de planning van de vervolgactiviteiten opgezet zodat de beoogde realisatiefase van de brede school, eind 2014, kan worden gehaald. Na het plaatsen van de handtekening gaf Ben Gengler namens SKOLO de partners een presentje in de vorm van een broodtrommel met gevarieerde inhoud. Hiermee wilde hij de huidige positieve samenwerking en de benodigde voortvarendheid voor de komende tijd symboliseren.

Bron: www.losser.nl

Behoud van cultuurhistorische gebouwen belangrijk voor Noordoost-Twente

‘Cultuurhistorische gebouwen zijn belangrijk voor de belevingswaarde van Noordoost-Twente. Ze zijn uniek voor het Twentse landschap en versterken de sociaaleconomische positie van het gebied.’
Met deze uitspraak vatte gedeputeerde Ineke Bakker samen waarom cultuurhistorische gebouwen behouden moeten blijven voor Noordoost-Twente. Ze was aanwezig tijdens het symposium ‘Cultuurhistorische gebouwen op het platteland’ dat “Goed boeren in kleinschalig landschap” op 11 april 2012 organiseerde in De Lutte.

Bijna zestig eigenaren van cultuurhistorische gebouwen en beleidsmedewerkers van gemeenten kwamen naar De Lutte om kennis en inspiratie op te doen tijdens het symposium ‘cultuurhistorische gebouwen op het platteland’. Gedeputeerde Ineke Bakker nam deze ochtend het manifest en de aanbevelingen over het behoud van cultuurhistorische gebouwen in ontvangst. Uit de belangstelling vanuit gemeenten, eigenaren en andere partijen voor het symposium ‘Cultuurhistorische gebouwen op het platteland’ bleek dat de behoefte om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om cultuurhistorische gebouwen in stand te houden groot is.

Kansen
Gedeputeerde Bakker benadrukte de inzet van alle partijen bij het versterken van het gebied. ‘De Provincie, gemeenten en waterschappen hebben de kansen voor Noordoost-Twente benoemd in het kader van gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. Nu is het tijd voor andere partijen om hierin te anticiperen. De uitkomsten van dit symposium zijn hiervoor zeer praktisch’. Beleidsmedewerker Antoon Nijland, die namens de vier gemeenten uit Noordoost-Twente sprak, benoemde in zijn verhaal meteen een grote kans: ‘Individueel maatwerk is van cruciaal belang’.

Manifest
Om de intentie van de verschillende partijen kracht bij te zetten overhandigde Gerald Aveskamp van “Goed boeren in kleinschalig landschap” een manifest aan gedeputeerde Bakker. Zeven partijen ondertekenden het manifest waarin ze aangeven om ‘lef en creativiteit te stimuleren en te belonen’ en ‘obstakels bij het functioneel maken van deze gebouwen te minimaliseren’. Het symposium werd vervolgd met een viertal workshops, waarvan twee workshops meer toegespitst op de eigenaren van cultuurhistorische gebouwen en twee workshops voor de beleidsmedewerkers. Aanbevelingen als: ‘maak binnen de gemeente twee personen verantwoordelijk voor begeleiding van ondernemers’, ‘sluit gemeentelijke monumenten niet uit van subsidies’ en ‘dubbelbestemming dient mogelijk te zijn’ werden na de workshops teruggekoppeld. Het project ‘Goed boeren in kleinschalig landschap’ onderzoekt hoe ze vervolg kunnen geven aan de aanbevelingen.

Meer informatie
De praktijkvraag ‘Behoud cultuurhistorische gebouwen’ is door het Landschapspanel ingediend bij het project “Goed boeren in kleinschalig landschap”, een initiatief van LTO Noord en Provincie Overijssel. In dit project wordt gewerkt aan een toekomstgerichte landbouw passend binnen het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Projecten LTO Noord voert de projectleiding. Meer informatie over de praktijkvraag en het project is te vinden op www.gbkl.nl of www.goedboereninkleinschaliglandschap.nl.

Provinciaal onderzoek op herhaling

Vanaf zaterdag 14 april ontvangen ruim 25.000 inwoners van Overijssel een postkaart in de brievenbus met daarop de oproep om deel te nemen aan een provinciaal onderzoek.

Initiatiefnemer van dit onderzoek, de provincie Overijssel, wil graag meer inzicht krijgen in de hoeveelheid dagelijkse beweging van Overijsselse inwoners. Via de speciaal opgerichte website www.fitengezondinoverijssel2012.nl kan een vragenlijst ingevuld worden en maken deelnemers kans op mooie prijzen.

Het onderzoek, uitgevoerd door Sportservice Overijssel en 17 Overijsselse gemeenten, wordt gehouden onder volwassenen (18-75 jarigen). Losser staat achter dit onderzoek en heeft een lijst van 1.500 willekeurig gekozen inwoners verstrekt. Het is voor het onderzoek belangrijk dat zoveel mogelijk opgeroepen mensen deelnemen. Ook mensen die nooit sporten of weinig bewegen, kunnen deelnemen. Op de oproepkaart die mensen per post ontvangen, staat een unieke inlogcode voor de www.fitengezondinoverijssel2012.nl waardoor de anonimiteit van de deelnemers gegarandeerd is. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Wethouder Joop Hassink: “Voor de gemeente Losser is dit onderzoek een waardevol instrument om beleidsdoelstellingen te kunnen meten en eventueel bij te stellen. Twee jaar geleden hebben we ook deelgenomen aan dit onderzoek. Met de onderzoeksresultaten van dit jaar kunnen we wellicht trends waarnemen die van belang zijn voor het toekomstig Losserse sport/beweeg- en gezondheidsbeleid.” Het onderzoeksrapport 2012 is eind september gereed.

Bron: www.losser.nl