Provinciaal onderzoek op herhaling

Vanaf zaterdag 14 april ontvangen ruim 25.000 inwoners van Overijssel een postkaart in de brievenbus met daarop de oproep om deel te nemen aan een provinciaal onderzoek.

Initiatiefnemer van dit onderzoek, de provincie Overijssel, wil graag meer inzicht krijgen in de hoeveelheid dagelijkse beweging van Overijsselse inwoners. Via de speciaal opgerichte website www.fitengezondinoverijssel2012.nl kan een vragenlijst ingevuld worden en maken deelnemers kans op mooie prijzen.

Het onderzoek, uitgevoerd door Sportservice Overijssel en 17 Overijsselse gemeenten, wordt gehouden onder volwassenen (18-75 jarigen). Losser staat achter dit onderzoek en heeft een lijst van 1.500 willekeurig gekozen inwoners verstrekt. Het is voor het onderzoek belangrijk dat zoveel mogelijk opgeroepen mensen deelnemen. Ook mensen die nooit sporten of weinig bewegen, kunnen deelnemen. Op de oproepkaart die mensen per post ontvangen, staat een unieke inlogcode voor de www.fitengezondinoverijssel2012.nl waardoor de anonimiteit van de deelnemers gegarandeerd is. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Wethouder Joop Hassink: “Voor de gemeente Losser is dit onderzoek een waardevol instrument om beleidsdoelstellingen te kunnen meten en eventueel bij te stellen. Twee jaar geleden hebben we ook deelgenomen aan dit onderzoek. Met de onderzoeksresultaten van dit jaar kunnen we wellicht trends waarnemen die van belang zijn voor het toekomstig Losserse sport/beweeg- en gezondheidsbeleid.” Het onderzoeksrapport 2012 is eind september gereed.

Bron: www.losser.nl

Losser opnieuw in zwaar weer

Document ‘De Staat van Losser’ toont een weinig rooskleurige beeld voor de komende jaren. Doelstellingen worden niet gehaald op meerdere terreinen. Ingrepen die flink pijn gaan doen zijn noodzakelijk.

Er zal de komende jaren opnieuw flink gesneden moeten worden in talrijke voorzieningen in Losser. Dat is de belangrijkste conclusie na het lezen van het document ‘De Staat van Losser’, waarin het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad informeert over de huidige en toekomstige financiële situatie.

Wethouder Joop Hassink draait er niet om heen. „Er valt een stuk somberheid over Losser heen, anders kan ik het niet verwoorden”, zegt de bewindsman. „Door een aantal tegenvallers zijn geplande besparingen niet haalbaar gebleken. Daarnaast komt er vanuit het Rijk nog een behoorlijke bezuiniging overheen voor alle gemeenten en daar ontkomt Losser dus ook niet aan. Dat is een fikse mokerslag, maar we zullen er mee moeten dealen.”

Bron: De Twentsche Courant Tubantia

Werkbezoek Provinciale Statenleden

Dinsdag 13 maart heeft een aantal Statenleden de gemeente Losser en de Landgoedboerderij bezocht. Op het gemeentehuis vertelde Michael Sijbom over de schoonheid van Losser, waar hij sinds een half jaar burgemeester is. Kenmerkend voor de gemeente is de zelfredzaamheid en noaberschap. De natuur speelt een grote rol en het geeft dynamiek een grensgemeente te zijn. In Losser maakt men zich zorgen over het spoorvervoer, wat een enorme impact heeft op de stilte en de rust in het gebied.

Wethouder Joop Hassink, oud-CDA Statenlid, lichtte een aantal zaken toe vanuit zijn portefeuille waarin onder andere cultuur, welzijn en sport en financiën aan de orde komen. In Losser is er veel aandacht voor het bevorderen van de leefbaarheid door voorzieningen te realiseren. De recente samenwerking op het gebied van vooral bedrijfsvoering met Enschede is goed voor het voortbestaan van Losser. Geld van de provincie wordt vooral gebruikt als motor om projecten te verwezenlijken, waarbij initiatieven worden gestimuleerd om op eigen benen te staan. Cultuur is voor Losser een aanjager voor leefbaarheid, werkgelegenheid en sociale cohesie.
Wethouder Jeannette Schuddeboom vertelde het CDA vanuit haar portefeuille (o.a. ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en grondzaken). Belangrijke aandachtspunten zijn de infrastructuur en de gebouwen. Bedrijvigheid en ondernemerschap zijn van essentieel belang voor de gemeente.

Vervolgens werd de delegatie door Rianne Lubbers en Gerda ter Denge ontvangen op de Landgoedboerderij. Dit initiatief is gebaseerd op een unieke zorgvisie. Kinderen, jongeren en volwassen met verschillende achtergronden kunnen er werken en leren en weer inzicht krijgen in de mogelijkheden die het leven biedt. De Landgoedboerderij heeft een theehuis en een landgoedwinkel. In het transformatieplan voor de locatie staan uitgewerkte ideeën om van de Landgoedboerderij een nog mooiere toeristische trekpleister te maken. Het concept is een combinatie van zorg, toerisme, educatie en cultuurhistorisch erfgoed. Helaas is het vanwege de subsidievoorwaarden momenteel niet mogelijk om te voldoen aan het transformatieplan. Toch laat Lubbers zich niet remmen om haar droom en de mogelijkheid om mensen te helpen te verwezenlijken. Samen met de provincie wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om het plan tot uitvoer te brengen.

Naast bovengenoemden waren aanwezig fractievoorzitter CDA Losser Gerrit-Jan uit het Broek en Erik Meijer en Gerard Kienhuis vanuit het bestuur van CDA Losser. Vanuit de Statenfractie waren Jan Evering, Yvonne Nijhof, Rob Engbers, Marco van der Vegte en Alida Kastelein aanwezig.