Individuele inkomenstoeslag

De gemeente Losser zet zich over de breedte in voor armoedebestrijding. Via gemeentelijke regelingen als de Individuele inkomenstoeslag  maar ook via ondersteuning van particuliere initiatieven als de Voedselbank, de Stichting Ondersteuning Leergang Losser – dat kinderen uit bijstandsgezinnen helpt aan een fiets of computer – en sinds kort de stichting Leergeld, bedoeld om te zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de gelegenheid krijgen om aan sport of culturele activiteiten mee te doen. Dit laatste ook om sociale uitsluiting te voorkomen.

Juist door de verlaging van de toeslag per 1/1 2016 kwam naar voren dat een bepaalde groep mensen met een klein arbeidscontract – enkel gericht op het participeren in de samenleving – vanaf dit jaar geen recht meer hadden op de individuele inkomenstoeslag vanwege de gestelde voorwaarden dienaangaande in artikel 5 van de verordening. In vergelijking met mensen die niet in staat zijn betaald werk te verrichten waren zij daarmee financieel slechter af. Met het oog op het vergelijkbaar maken van de feitelijke toekenning van de individuele inkomenstoeslag binnen de gemeente Losser tussen mensen met enkel een bijstandsinkomen en zij met een klein arbeidsinkomen – die evenals voorgenoemde groep gedurende de referteperiode niet boven de 101% van het bijstandsinkomen verdienen is de voorgestelde reparatie van de verordening op het punt van het arbeidsinkomen (artikel 5) zowel als met betrekking tot personen die gedurende de referteperiode tijd in detentie hebben doorgebracht noodzakelijk.

Het CDA staat dan ook volledig achter de voorgestelde aanpassing op de verordening.