Jan Evering nieuwe voorzitter CDA Losser

Tijdens de druk bezochte ledenbijeenkomst afgelopen maandagavond bij hotel Marktzicht is Jan Evering verkozen tot nieuwe voorzitter van het CDA gemeente Losser.

Hij volgt hiermee Gerard Kienhuis op die statutair niet herkiesbaar was. Kienhuis nam hiermee afscheid van de actieve politiek maar blijft maatschappelijk betrokken door uitbreiding van zijn werkzaamheden voor stichting Leergeld. De vergadering sprak haar dank uit aan Kienhuis voor zijn inzet en betrokkenheid aan de lokale politiek. Tevens nam secretaris Gerdy Pothoven afscheid van het bestuur, zij wordt opgevolgd door Jeroen Morshuis. Als nieuwe penningmeester werd Jeroen Tijhuis benoemd.

Fractievoorzitter Ellen Visschedijk en provinciaal statenlid Gerda ter Denge brachten de vergadering op de hoogte van de lokale en interlokale lopende zaken. Hierbij spraken de dames hun waardering uit voor de actieve bijdrage van de leden.

De brede boodschap was dat het CDA een actieve bijdrage kan en wil leveren aan het onderhouden en verbeteren van een steeds veranderende samenleving, door sociaal betrokken te blijven maar ook het perspectief op de toekomst te houden.

De vergadering toonde zich content met de koers zoals het CDA deze nu voorstaat en sprak het vertrouwen uit voor de komende periode.