Motie Poli Losser

Door Gerben Keujer;

Voorzitter,

Zoals bekend zal het Medisch Spectrum Twente de polikliniek in Losser op korte termijn sluiten. We hadden gehoopt dat na de inzet van college en de actiegroep Behoud Poli Losser de voorziening zou blijven, maar het besluit tot definitieve sluiting was kennelijk al veel eerder genomen. Op dat vlak zijn we eerlijk gezegd een beetje gepiepeld.

Uit de beantwoording van de artikel 39 vragen die we op 9 mei hebben gesteld, blijkt dat de terugloop in polibezoeken samen lijkt te hangen met de huidige werkwijze van het MST en dat spreekuren die in Losser worden gehouden altijd goed bezet zijn. Verder lezen wij dat het MST niet meer wil voorzien in welke poliklinische voorzieningen dan ook. Kortom, over en uit.

De boel lijkt op slot te zitten en de belofte van het MST “U staat centraal” (ze stellen er vijf in hun missie- en visiedocument) blijft niet bepaald overeind staan door dit harde bedrijfseconomische besluit.

We mogen straks met zijn allen naar Oldenzaal en Enschede voor de kleine poliklinische ingrepen. Wij als raad vinden dat allerzins wenselijk gezien de toenemende vergrijzing. Laagdrempelig en toegankelijk zijn de laatste jaren toverwoorden in de zorg, maar kennelijk ziet het MST dat anders. Een duidelijke trendbreuk!
Wel gek, want zorg dichtbij kan het verschil maken om wel of niet naar de specialist te gaan. Voorzitter, u kunt zich wel bedenken wat kostbaarder zal zijn op de lange termijn.

Natuurlijk moeten we ook enige realiteitszin hebben. Een polikliniek waar specialisten zich vervelen omdat er niemand in de wachtkamer zit, heeft geen bestaansrecht. Uit de beantwoording van de artikel 39 vragen, blijkt echter dat de terugloop in bezoekers samenhangt met de werkwijze van het MST. Misschien moet er dus gekeken worden naar een andere werkwijze. Een werkwijze die meer vraag gestuurd is in plaats van aanbod gestuurd.

Wij als bewoners/patiënten kunnen daar veel invloed op uitoefenen. Laat je je als patiënt doorverwijzen naar het MST in Enschede of Oldenzaal, of vraag je een verwijzing voor die kleinere kliniek of de specialist die spreekuur houdt bij de huisarts?
Vlak ook niet de rol van de huisarts uit. Hij of zij zou kunnen adviseren/sturen en niet klakkeloos doorverwijzen naar het grote ziekenhuis in Enschede.

In onze gemeente is er notabene al een dergelijk initiatief. Kijk bijvoorbeeld naar de dermatologen die spreekuur houden bij de huisarts.
Zo zijn er in Nederland en ook vlakbij, meer van dit soort initiatieven waarbij medisch specialisten vraag gestuurd werken.
Wij als Raad vinden dat er serieus gekeken moet worden naar de mogelijkheid om dergelijke initiatieven naar de gemeente Losser te halen.
Ook vinden wij dat er gekeken moet worden of wij als gemeente daarin kunnen faciliteren. Het werkveld zorgt wel voor de invulling, maar dan moet men wel weten dat deze mogelijkheid er is.

Daarom de volgende motie die het college mandaat moet geven om deze weg in te slaan.