Verkeersveiligheid kruising Bentheimerstraat/Beuningerstraat/Dorpstraat De Lutte

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het College (Art. 39 Rvo)

Betreft: Verkeersveiligheid kruising Bentheimerstraat/Beuningerstraat/Dorpstraat De Lutte

De Lutte, 20 augustus 2017

Geacht College,

Zoals u ongetwijfeld hebt gehoord, is vanochtend op de kruising Bentheimerstraat/Dorpstraat in De Lutte een motorrijder rijdend op de Bentheimerstraat, na een botsing met een overstekende automobilist vanuit de Dorpsstraat, ter plaatse overleden.

Medio 2016 is een inwoonster van De Lutte op dezelfde kruising aangereden door een vrachtwagen, De dame in kwestie is daarbij heel ernstig gewond geraakt en hiervan nog nooit hersteld.

Door de jaren heen zijn er op bovengenoemd kruispunt diverse aanrijdingen geweest, waarvan meerdere met dodelijke afloop.

Eind 2015 heeft de provincie Overijssel bij de herinrichting van de Bentheimerstraat getracht de veiligheid op o.a. bovengenoemde kruising te verbeteren. Zo zijn de bestaande midden geleiders aangepast en deels vernieuwd. Ook is er rood asfalt aangebracht en is de markering aangepast nabij de gemeentelijke wegen (Dorpstraat/Beuningerstraat).

Naast de 2 bovengenoemde ernstige ongelukken die hebben plaatsgevonden na de herinrichting, vinden er ook nog regelmatig ‘kleine’ ongelukken/aanrijdingen plaats op de kruising volgens omwonenden. De kruising is volgens hen nog steeds onoverzichtelijk. Aangezien bovendien veel toeristen gebruik maken van deze kruising (A1/Lutterzand) doen zich soms levensgevaarlijke situaties voor.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

  1. Is het College op de hoogte van de bovengeschetste situatie van de kruising Bentheimerstraat/Dorpstraat/Beuningerstraat?
  2. Zo ja, heeft het College daar ook de provincie Overijssel van in kennis gesteld?
  3. Is het College bereid om zich samen met de provincie Overijssel te laten adviseren door verkeersdeskundigen met als doel zodanige maatregelen/aanpassingen te treffen dat het aantal ongelukken en gevaarlijke situaties op de betreffende kruising tot een minimum wordt teruggebracht?
  4. Is het College bereid om in samenspraak met de provincie Overijssel en in afwachting van het advies van de verkeersdeskundigen, nu al, dat wil zeggen zo spoedig mogelijk, tijdelijke maatregelen te treffen om de veiligheid op het betreffende kruispunt voorlopig te garanderen?

Wij zien uw antwoord op bovenstaande vragen graag spoedig tegemoet.

Hoogachtend,

namens de CDA-fractie gemeente Losser,

Ellen Visschedijk-ten Veldhuis, voorzitter