Vergadering gemeenteraad Losser d.d. 18 december 2018

Vergadering gemeenteraad Losser d.d. 18 december 2018

Bijdrages CDA-fractie

Vanwege het late tijdstip zullen de agendapunten 17b, 17c en 17d in de raadsvergadering van
29 januari a.s. worden behandeld.

Agendapunt 12: Provinciaal Inpassingsplan Punthuizen/Stroothuizen en Landgoederen Oldenzaal (Spreker: Luc Westerhof)

Klik op onderstaande hyperlink:

Agendapunt 13: Notitie Karakteristieke gebouwen centrum Losser (Spreker: Jos in het Veld)

Klik op onderstaande hyperlink:

Agendapunt 14: Nota Grondbeleid (Spreker Jos in het Veld)

Klik op onderstaande hyperlink:

Agendapunt 15: Pilots Sociaal Domein (Spreker Sandra Tiethoff)

Agendapunt 17: Belastingverordeningen (Spreker Jeroen Renard)

Klik op onderstaande hyperlink: