Vertrouwen

Column door Jos in het Veld in de Week van Losser – september 2014

Ik mag mij deze week aan u voorstellen: Jos in het Veld, 56 jaar, geboren, getogen, woonachtig in Overdinkel en getrouwd met Jeanette. We hebben twee dochters, beiden getrouwd en samen zijn zij de trotse ouders van onze vier prachtige kleinkinderen. Sinds 1982 zelfstandig ondernemer en met Jeanette diverse winkels opgezet en verkocht: Bonnes Speciaalzaak, Dibloza-shop Overdinkel-Losser en broodboetiek De Korenschoof. In 2007 gestart met mijn huidige bedrijf, Laser Decoratie Twente, dat urn- en grafmonumenten verkoopt en plaatst. In mijn vrije tijd 16 jaar bestuurslid van CV De Gaffel Aöskes geweest, waarvan 8 jaar als voorzitter. Op dit moment voorzitter van de Voedselbank Losser en de stichting Ondersteuning Leergang Losser.
In 2007 lid geworden van het CDA. Sinds 2010 raadslid voor deze partij en na de laatste gemeenteraadsverkiezingen gekozen als fractievoorzitter. Ben in de politiek gegaan omdat ik o.a. moeite heb met het de zin ‘Alleen maar zeggen wat niet goed is, maar nooit aangeven hoe het dan wel moet’. Daarnaast hoop ik als volksvertegenwoordiger wat te kunnen bereiken voor onze inwoners en te kunnen bijdragen aan het behoud van een leefbare gemeente Losser. Dat in deze tijd, met de beperkte financiële mogelijkheden, echt keuzes moeten worden gemaakt voor onze gemeente, is lastig. Maar besturen is ook beslissingen durven nemen, wetende dat die niet altijd naar ieders tevredenheid zal zijn. Het uiteindelijke doel is en blijft het algemeen belang van de gemeente Losser en haar inwoners.

De financiële crisis heeft veel veranderd. Veel mensen hebben minder geld te besteden en de omzet van veel bedrijven (m.n. MKB) staat onder druk. Elkaar opzoeken en waar mogelijk de krachten bundelen is dan een goede zaak. De financiële positie van het verenigingsleven is eveneens veranderd. Ook hier geldt: Zoek elkaar op, kom uit je eigen ‘hokje’, versterk en ondersteun elkaar waar mogelijk. Sta open voor nieuwe ideeën maar steek de handen uit de mouwen! Zowel in het bedrijfsleven als in het verenigingsleven moet het vertrouwen er wel zijn om samen iets te willen! Vroeger was dit zo gewoon, om dit nog eens te onderstrepen heb ik voor de foto een plek in Overdinkel gekozen, bij het standbeeld van Prik en Prak (Gait en Jan). Zij gingen vroeger van deur tot deur met hun kinderwagen vol negotie (handelswaar. Hard werken en vertrouwen, ook zij wisten toen al: ‘Alleen kun je iets, samen kun je heel veel’.