Vragen aan College van B&W over PPLG

CDA Gemeente Losser stelt prangende vragen aan College van B&W over Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG) en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Het CDA gemeente Losser heeft enkele belangrijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot het Provinciaal Plan Landelijk Gebied (PPLG) en de kwaliteit van het oppervlaktewater in de regio. Het CDA benadrukt het belang van transparante en duidelijkheid over deze onderwerpen om de belangen van de inwoners van Losser te waarborgen.

Zo ziet het CDA graag een antwoord op de vragen die zijn gesteld bij de informatieavonden over het PPLG en het gebiedsprogramma Noordoost-Twente. Daarnaast wordt gevraagd hoe de waterschapsplannen tot stand zijn gekomen en welke invloeden er zijn vanuit Duitsland, daar waar het water ons land binnenstroomt.

Er zijn momenteel nog meer vragen dan antwoorden. Het CDA gemeente Losser ziet dan ook graag dat er nieuwe informatieavonden worden georganiseerd. Iets dat o.a. het Waterschap Vechtstromen en de Provincie Overijssel eerder hebben toegezegd. Verder worden vraagtekens gezet bij het adviesrapport van de Ecologische Autoriteit, juist nu er net herstelmaatregelen zijn getroffen in delen van N2000-gebied.

Het CDA Gemeente Losser benadrukt het belang van een open en transparante dialoog met betrekking tot deze kwesties en kijkt uit naar de antwoorden van het College van B&W om de belangen van de inwoners van Losser te behartigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Westerhof, woordvoerder landbouw van het
CDA Gemeente Losser op 06-50514696 of via l.westerhof@losser.nl.